Från omtvistad till självklar vårdreform

Samsjuklighetsutredningens förslag om att sjukvården ska ta över ansvaret för beroendevården har starkt stöd. Men för bara tio år sedan var samma förslag i Missbruksutredningen för kontroversiellt för att bli lag. Vad har förändrats?

Alkoholskadeparadoxens härkomst

Personer med lägre socioekonomisk status får större skador av alkohol även om de dricker samma mängd än dem med högre status.
Har alkoholforskningen varit för fokuserad på beteenden och livsstil i jakten på varför?

#6/2021

Under hösten har flera röster höjts för att vården för personer med drogproblem i Göteborg är underfinansierad och överbelastad. Det var läget egentligen före de nedskärningar som nu har utlovats för nästa budgetår.

Arbetslöshet en röd flagga för spelproblem

I det stora hela är de socioekonomiska skillnaderna i spel inte lika tydliga som för många andra former av beroende. Men arbetslösa visar en större risk för spelproblem, visar Folkhälsomyndighetens studie Swelogs. Det har att göra med marginaler, säger utredaren Ulla Romild.

Andelen positiva drogtester på arbetsplatser ökar

Siffror från Karolinska universitetslaboratoriet tyder på att allt större andel av drogtester från arbetslivet är positiva. De senaste åren har vart tjugonde test varit positivt, säger sjukhuskemist Anders Helander. En fördubbling av genomsnittet på 90- och 00-talet.

#5/2021

Vilka samband finns det mellan utbildning och inkomst och alkohol, cigaretter, narkotika och spel? Vi ger en kortfattad överblick av skillnaderna.

ANDTS-strategins uppgång och fall

För få ställningstaganden och för mycket fluff, löd riksdagens utlåtande när de röstade ner regeringens förslag till ANDTS-strategin. Saklig kritik eller politiskt spel? Alkohol & Narkotika berättar historien om hur ANDTS-strategin skapades och sänktes.