ANDTS-strategins uppgång och fall

För få ställningstaganden och för mycket fluff, löd riksdagens utlåtande när de röstade ner regeringens förslag till ANDTS-strategin. Saklig kritik eller politiskt spel? Alkohol & Narkotika berättar historien om hur ANDTS-strategin skapades och sänktes.

Osäkert kunskapsläge

Fetalt alkoholsyndrom FAS är en etablerad diagnos, men åsikter går isär om andra alkoholskador under paraplybeteckningen FASD ska bli diagnoser. Karin Heimdahl Vepsä har studerat hur SBU och FAS-­föreningen resonerar om nyttan och nackdelen med FASD.

#4/2021

Mycket av rapporteringen kring beroendeframkallande läkemedel fokuserar på överförskrivning, men vad händer med dem som nekas smärtstillande? I det här numret skriver vi om kvinnor, vars smärta ifrågasätts inom vården och som inte får tillgång till läkemedel.

Gammal kunskap – nya normer

I ett halvt århundrade har det funnits studier som visar att helnykterhet inte behöver vara det enda framgångsrika målet med beroendebehandling. Historien om kontrollerat drickande är en historia om normer och vågskålen mellan vetenskaplig och anekdotisk kunskap.

Skiftande identiteter efter tolvsteg

När Ninive von Greiff och Lisa Skogens intervjuade en grupp som nyligen hade genomgått ett tolvstegsprogram identifierade sig alla som nyktra och i en positiv förändringsprocess. Men vad har hänt med deras identiteter fem år senare? En gång alkoholist, alltid alkoholist. Uttrycket

Varningssystem för narkotika får fortsättning

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten grönt ljus för att införa ett varningssystem för farlig narkotika. Men utvärderingen av pilotprojektet visade att systemet användes sparsamt. Folkhälsomyndigheten och Region Skåne stod för hälften av alla varningar. Ett första försök med det webbaserade systemet genomfördes mellan