Hoppa till innehållet

»Anmärkningsvärt att CAN står för statistikproduktion«

fallback

David Sundén ifrågasätter att CAN, som ideell organisation, har ett ansvar för statistiken över alkohol- och tobakskonsumtionen. Charlotta Rehnman Wigstad anser inte att en myndighet skulle genomföra statistikproduktionen bättre.

»Det är anmärkningsvärt att en ideell förening, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), med det tydliga målet att minska konsumtionen av alkohol och tobak och med medlemmar som har tydliga särintressen inom alkohol- och tobaksområdena, ansvarar för viktiga delar av statistikproduktionen.«

Så skriver David Sundén i rapporten Synd och skatt, som publicerades i tisdags. Rapporten genomlyser alkohol-, tobaks- och spelpolitiken ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

– Självklart är det viktigt att vi har rätt statistik och i internationell jämförelse är den statistik vi har i Sverige bra. Frågan är väl om den blir bättre om vi ligger den på en myndighet. Vi har undersökt drogvanor bland ungdomar sedan 70-talet, vi har ESPAD, som är en välrespekterad undersökning. Det var heller inte någon myndighet som påbörjade exempelvis Monitormätningarna, skolundersökningarna eller narkotikaprismätningarna, snarare forskare, vars undersökningar CAN nu förvaltar, säger CANs direktör Charlotta Rehnman Wigstad när hon bemöter kritiken.

Skulle rapporten peka ut specifika brister så skulle vi se på dem, fortsätter Charlotta Rehnman Wigstad.

– Det är snarare annan statistik som brister på det här området, som siffror om hälso- och sjukvården, där vi inte har siffror från primärvården, fortsätter Charlotta Rehnman Wigstad.

David Sundén är inte specifik i sin kritik, men skriver att eftersom en ideell organisation, med medlemsorganisationer som har politiska agendor, har ansvar för statistiken riskerar det att skada förtroendet.

Kan du förstå den kritiken?

– Ja, jag kan förstå att om man inte är insatt i CANs verksamhet så kan man ha den kritiken. När CAN grundades 1901 var det de stora nykterhetsorganisationerna som anslog medel för att starta en samverkansorganisation, men 1970 gjordes en omorganisation och även organisationer utanför nykterhetsrörelsen inbjöds att bli medlemmar. I våra stadgar i ändamålsparagraf 1 är det tydligt fastslaget att vi ska vara en oberoende organisation.

Hur ser ni till att ändamålsparagrafen uppehålls?

– Våra medlemsorganisationer sitter med i styrelsen. För några år sedan hade vi en motion i styrelsen för att CAN inte skulle skriva opinionstexter, och den gick igenom. Vi har flera medlemsorganisationer med olika opinioner, CAN är oberoende och driver inte några medlemsorganisationers frågor. Det framgår tydligt i våra stadgar , säger Charlotta Rehnman Wigstad.

David Sundén säger även att det saknas dokumentation kring vad statistiken om konsumtionen avser och hur den tagits fram.

– Vi redovisar tydligt i metodbilagan i våra rapporter vilka tillvägagångssätt som används i undersökningarna.

Redaktörens anmärkningar: Charlotta Rehnman Wigstad är ansvarig utgivare för Alkohol & Narkotika

Kategorier:

Julius von Wright

Julius von Wright är f.d. chefredaktör för Alkohol & Narkotika (2017-2022). Till hans specialområden hör narkotikapolitik och vårdfrågor, ofta med ett nordiskt perspektiv.

Se alla artiklar av Julius von Wright

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.