Sluta röka med virtuell verklighet

Tre av fyra börjar röka igen, även efter professionell rökavvänjning. Kanske är vr-behandling i en mobilapp framtidens melodi? Vr ökar motivationen att träna och förbättrar engagemanget, två avgörande faktorer för varaktig beteende­förändring.

Motiverar unga tramadolanvändare till vård 

Tullverket beslagtog 2022 fler tramadol-tabletter än något tidigare år. Personer som har ett missbruk där läkemedlet ingår avbryter oftare än andra behandling. Nu arbetar Malmö stad aktivt för att motivera till vård.   Det stora inflödet av tramadol till Sverige påverkar beroendevården. De

/

Fortsatt mörkt för beroendevården i Göteborg

Halverat antal vårdplatser för vuxna personer med narkotika­beroende och massupp­säg­ningar som verkställs under årets sista veckor – beroende­vården i Göteborg har fått dåligt rykte. En ljuspunkt är att Laro hävt det intagningsstopp som tidigare oroade både patienter och personal. Det har varit

Bara korta behandlingar på anstalt

Trots skarp kritik har tolvstegsbehandlingarna avvecklats i kriminalvården. Nu erbjuds kortare behandlingar med inriktning på kognitiv beteendeterapi. Många nya intagna och att fler ska kunna få behandling är skälen. Det stormade ordentligt förra året när beslutet togs om att lägga ner tolvstegsbehandlingen

»Forskaren är ingen solospelare«

Det är tillsammans med andra man når resultat, snilleblixtar är nästan alltid en följd av interaktion, menar professor Johan Franck, mottagare av CAN:s drogforskningspris 2022. Johan Francks röst är glad. Han känner sig stolt och tacksam över att just ha fått ta

CBD – hälso­preparat eller bluff­läkemedel?

De senaste åren har det cannabis­relaterade ämnet CBD hajpats som mirakelmedel. Forskning visar dock att effekterna ofta är försumbara och försäljning är strikt reglerad i Sverige. Cannabidiol eller cbd är en molekyl utvunnen ur cannabisplantan, som till skillnad från det aktiva ämnet tetrahydrocannabinol/THC inte

Anhöriga – i stort behov av stöd

Med anledning av att det är anhörigveckan under v 40/2022, lyfter vi upp den här texten från vårt tidigare temanummer. Den är fortfarande aktuell. En dryg miljon påverkas av problematiska alkoholvanor hos en anhörig. Men fyra av fem söker ingen hjälp trots

Hur vanligt – och hur farligt – är lustgas?

Giftinformationscentralen larmar om allvarliga skador efter lust­gasanvändning. Nya siffror från CAN visar att unga som använt lustgas också använt andra substanser. Regeringen har tillsatt en utredning, men är det lösningen? – Jag vet inte om en utredning är bra faktiskt, jag är otålig.

/

Äldre med skadligt bruk finns – men finns omsorgen?

Hemtjänsten är dåligt anpassad för äldre personer med beroende visar forskning av Tove Harnett, docent i socialt arbete vid Lunds universitet. Tid att bygga relationer och förtroende är särskilt viktigt för den här gruppen. Att placera personer på boenden för äldre med missbruk kan

1 2 3 6