/

“Medvetandet om hälsoriskerna kommer att öka”

Kan varningsetiketter på alkoholförpackningar påverka konsumtionen? På Irland har regeringen nyligen fattat beslut om obligatoriska varningsetiketter från 2026. Svenska experter tror att den typen av insatser kan få fler att bli medvetna om riskerna vid måttlig konsumtion – något som på sikt

/

EU:s narkotikabyrå varnar för lustgas

De syntetiska drogerna är på stark frammarsch och även syntetisk cannabis har fått in en fot på den europeiska marknaden. Det visar EMCDDA:s senaste drograpport. Byrån varnar också för ökad användning av lustgas, något svenska myndigheter redan uppmärksammat.

Bra samtal och regler är drogförebyggande

Vad behöver tonårsföräldrar för att hjälpa sina barn att avstå från att prova droger? Det diskuterades nyligen under ett välbesökt webbinarium. Experterna var eniga om att föräldrar är viktigare för tonåringar än vad de själva tror.

Ketamin och metamfetamin breder ut sig

Användandet av kokain ökar i Europa, samtidigt som ketamin och metamfetamin börjar breda ut sig. Det visar EMCDDA:s rapport där avloppsvatten analyserats 2022. De svenska mätningarna visar samtidigt att amfetamin fortfarande är en populär drog i Sverige.

Snusning ger ökad risk att dö i förtid

Personer som snusar löper 28 procents större risk att dö i förtid jämfört med dem som inte snusar. Det här gäller nästan alla dödsorsaker och påverkas inte av socioekonomi eller övriga levnadsvanor. Det visar Marja Lisa Byhamres forskning. Det går att se att de

/

Hbtqi: Försämring i ungas levnadsvillkor

Mer samhällsdebatt och bättre lagstiftning – ändå syns en försämring i levnadsvillkoren för unga hbtqi-personer. Att det saknas återkommande studier som fångar upp skillnader inom gruppen gör det svårt att följa hälsoutvecklingen. Förklaringar av begrepp i den här texten hittar du här.

Varför så svårt att ta alkoholsnacket?

Sju av tio svenskar har oroat sig för en närståendes alkoholvanor. Samtidigt är mer än hälften av dessa obekväma i att prata om sin oro. Varför känns det så svårt? Sara Wallhed Finn, psykolog och alkoholforskare, har flera svar. Vi gillar inte att prata

/

Unga litar på skolkuratorn

Yael Lindström är glad att barn och unga vänder sig till henne med känsliga frågor som våld eller missbruk i familjen.  – Mitt jobb som kurator blir då att visa för barn som blivit svikna att det går att lita på vuxna,

Mäns drickande kan ge fosterskador

Det är allmänt känt att kvinnors alkoholkonsumtion innan och under ­graviditeten har en negativ påverkan på fostrets utveckling. Den senaste tidens forskning har nu riktat fokus mot mannen. Studier visar att även män gör rätt i att vara återhållsamma med sitt drickande