#2023/2024

Unga // Vejp och blodet //Ungas minskade drickande - vad händer när de blir vuxna // Stödgrupper // Alkohol i sociala medier // Drama på TikTok // Introduktionselevers vanor // Prevention i skolan

#1-2/2023

HBTQI // VR mot rökning // Försäljning av e-cigaretter förbjuden i Mexiko // Unga litar på skolkuratorn // Forskning om svampar // Vad narkotikaklassas? // Beroendeterapeuter // Anna Lindh

#5-6/2022

Alkohol & kvinnor// Gatu-utbildare i Turin // Tjejer lockar tjejer i Jönköping // Alkoholsnacket // Ensamkommande // Beroendevården i Göteborg mår inte bra// Canberra avkriminaliserar tunga droger // Spelaransvar

#4/2022

Föräldraskapsstöd // Dopinghund // Lustgas // Legalisering // CBD-olja // Fler äldre dör av alkoholskador// Inget 12-steg i fängelse // Diskriminerande drogtest

#2-3/2022

Reality-serier om beroende // Drogpolicy // Valenkät // Punktskatter// Ungas drickande // Kerstin Hesselgren // Alkoholvanor som går i arv // Äldre med skadligt bruk

#1/2022

Cannabis och våld och behandling // Metamfetamin // The Think-drink effect // Sjukdomsmodellen // Datorspelsberoende // Tobakstillstånd // Systembolaget // Konstnärskap och alkohol

#6/2021

Lättillgänglig socialtjänst // Narkotika på krogen // Kokainbehandling // Finlands spelmonopol Veikkaus // Göteborgs beroendevård // Droger och ekonomin // RFHL ombildas // Narkotikapolitisk spaning

#5/2021

Socioekonomi // Tobak & miljön // Fentanyl // Tvångsvården // Datorspelsberoende & nätbehandling // Narkotikapolitisk spaning // Vi barn från Bahnhof Zo

#4/2021

Mycket av rapporteringen kring beroendeframkallande läkemedel fokuserar på överförskrivning, men vad händer med dem som nekas smärtstillande? I det här numret skriver vi om kvinnor, vars smärta ifrågasätts inom vården och som inte får tillgång till läkemedel.

#3/2021

I #3/2021 intervjuar vi Emma Eleonorasdotter om hur resurser kan påverka vilka risker droganvändning medför. Hon har nyligen disputerat om kvinnor, droger och klass vid Lunds universitet. Vi besöker föreningen Helamalmö och hör hur de jobbar för att skapa trygghet runt Nydalatorg.

#2/2021

I 2/2021 intervjuar vi den norska forskaren Marit Edland-Gryt om hur kokain används för att kontrollera fylla på krogen. Vi uppmärksammar hur äldre dricker mer än tidigare generationer och vilken roll moral påverkar hur vi hanterar det.

#1/2021

Överförskrivning av narkotikaklassade läkemedel är ett svårfångat problem. Patienter kan ha flera läkarkontakter, läkare kan ha för lite tid att följa upp behandlingar och läkemedelsberoende är något som lätt flyter under radarn. I temanumret om överförskrivning berättar vi historien om den ökända

1 2 3 5