RFHL bildar nytt riksförbund

Lokalföreningarna har stått utan riksförbund sedan RFHL sattes i konkurs sommaren 2021. Nu vill ett antal av dem bilda en ny riksorganisation. Det finns ett stort behov av ett förbund med expertkunskap runt läkemedelsberoende, säger Claes Gerleman, en av initiativtagarna till

Läs mer →

Narkotikapolitisk brytningstid

REFLEKTION. Efter trettio år av konsensus står den svenska narkotika­politiken i en brytningstid. Peter Moilanen skriver om nya och gamla skiljelinjer och om vad vi borde har gjort under konsensusåren: utvärderat.

Läs mer

#6/2021

Under hösten har flera röster höjts för att vården för personer med drogproblem i Göteborg är underfinansierad och överbelastad. Det var läget egentligen före de nedskärningar som nu har utlovats för nästa budgetår.

#5/2021

Vilka samband finns det mellan utbildning och inkomst och alkohol, cigaretter, narkotika och spel? Vi ger en kortfattad överblick av skillnaderna.

#4/2021

Mycket av rapporteringen kring beroendeframkallande läkemedel fokuserar på överförskrivning, men vad händer med dem som nekas smärtstillande? I det här numret skriver vi om kvinnor, vars smärta ifrågasätts inom vården och som inte får tillgång till läkemedel.

Droganalyser av avloppsvatten blir vanligare

Under en vecka i oktober 2019 rökte stockholmarna 1,8 miljoner jointar, enligt SVT:s Veckans brott. Siffran baserar de på en droganalys av stadens avloppsvatten. Men vilka slutsatser går det egentligen att dra från ett avloppstest? I en studio på Sveriges television ligger ett femtontal

Ojämlika skolor på SiS:s ungdomshem

En ny granskning från Skolinspektionen visar problem med låg undervisningstid och hög frånvaro på skolor som drivs av Statens institutions­styrelse. Problemet är att skolan inte ses som en del av behandlingen, säger forskaren David Wästerfors.

Läs mer →

Smärta och stigma

Sarah har sammanväxningar i buken, Eila har en trasig rygg. De är två av många

ANDTS-strategins uppgång och fall

För få ställningstaganden och för mycket fluff, löd riksdagens utlåtande när de röstade ner regeringens förslag till ANDTS-strategin. Saklig kritik eller politiskt spel? Alkohol & Narkotika berättar historien om hur ANDTS-strategin skapades och sänktes.

Läs mer →