Drogers påverkan på partnervåld

Dödligt partnervåld bland kvinnor har minskat, men det gäller inte för unga. Forskning visar även att det är mer vanligt att både gärningsmän och offer är narkotikapåverkade vid partnervåld bland yngre. Ett annat forskningsprojekt visar att våldsutsatthet, med tydlig koppling till alkohol eller narkotika, är en vanlig orsak till hemlöshet.

Läs mer →

Karin Karlsbro (L)

För Liberalernas toppkandidat Karin Karlsbro är den viktigaste ANDTS-frågan i EU att

#2023/2024

Unga // Vejp och blodet //Ungas minskade drickande - vad händer när de blir vuxna // Stödgrupper // Alkohol i sociala medier // Drama på TikTok // Introduktionselevers vanor // Prevention i skolan

#1-2/2023

HBTQI // VR mot rökning // Försäljning av e-cigaretter förbjuden i Mexiko // Unga litar på skolkuratorn // Forskning om svampar // Vad narkotikaklassas? // Beroendeterapeuter // Anna Lindh

#5-6/2022

Alkohol & kvinnor// Gatu-utbildare i Turin // Tjejer lockar tjejer i Jönköping // Alkoholsnacket // Ensamkommande // Beroendevården i Göteborg mår inte bra// Canberra avkriminaliserar tunga droger // Spelaransvar

/

Påverkar popkultur konsumtionen?

Även om populärkultur framställer drickande på ett positivt sätt påverkas unga inte speciellt av det, säger Jukka Törrönen, professor vid Stockholms universitet. Jo, det vet vi att de gör, menar Alex Barker, forskare i psykologi vid University of Derby, i Storbritannien. Karolina

Drogtester i strid mot grundlagen

/

Arbetsgivare i det privata har möjlighet att bestämma om personalen ska drogtestas. Även många kommuner och myndigheter använder sig av drogtester, men då rätten att inte bli utsatt för kroppsliga ingrepp är grundlagsskyddad får det inte ske med tvång. Johan Frisk har tittat närmre på ett uppmärksammat ärende i Eskilstuna som kan komma att ändra synen på drogtester i offentlig

Läs mer →

Alice Bah Kuhnke (MP)

Miljöpartiets toppkandidat Alice Bah Kuhnke vill se en utvärdering av nya nikotinprodukter. I EU vill hon se utökat samarbete mellan medlemsländerna för att bekämpa global narkotikahandel. Så här har Alice Bah Kuhnke svarat på Alkohol & Narkotikas enkätfrågor.

Läs mer →

Heléne Fritzon (S)

För Socialdemokraternas toppkandidat Heléne Fritzon handlar frågan om en restriktiv alkohol- och

Jonas Sjöstedt (V)

Vänsterpartiets toppkandidat Jonas Sjöstedt vill se ett stopp för tobaksindustrins fokus på

Charlie Weimers (SD)

Sverigedemokraternas toppkandidat Charlie Weimers vill värna det svenska snuset. Och när det