Alkohol Narkotika

Skiftande identiteter efter tolvsteg

När Ninive von Greiff och Lisa Skogens intervjuade en grupp som nyligen hade genomgått ett tolvstegsprogram identifierade sig alla som nyktra och i en positiv förändringsprocess. Men vad har hänt med deras identiteter fem år...

Narkotika

Varningssystem för narkotika får fortsättning

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten grönt ljus för att införa ett varningssystem för farlig narkotika. Men utvärderingen av pilotprojektet visade att systemet användes sparsamt. Folkhälsomyndigheten och Region Skåne stod för...

Debatt

Narkotika

Depotinjektioner blir vanligare inom LARO

En injektion i månaden istället för dagliga tabletter. Så ser behandlingen ut för ett fåtal LARO-patienter i Sverige idag. Under pandemiåret har så kallade depot­injektioner blivit vanligare, men behandlingen är dyr och passar...

Narkotika

En ökänd läkare

Chefsläkaren är ökänd bland apoteksanställda i Skåne. På sju år har Inspektionen för vård och omsorg tagit emot 18 anmälningar mot honom och nu riskerar han åtal. Hur har det tillåtits gå så långt? Hösten 2019 står en kvinna...

Narkotika

Rutintester inom psykiatrin får kritik

Drogtester tar upp en växande del av psykiatrins resurser. I många regioner är testerna krav för behandling med vissa läkemedel, men frågan är kontroversiell. Samtidigt som JO kritiserar den rutinmässiga testningen vill Svenska...

Alkohol Forskning Narkotika

Nyfikenhet eller kontroll?

Unga som har svårt med tilliten till andra kan vara extra känsliga för föräldrars frågor. Att luska efter information kan öka deras riskbeteenden, visar Sabina Kapetanovics forskning. Med anledning av att Sabina Kapetanovic...

Narkotika

Allt fler skolor drogtestar sina elever

Drogtester, kameror och narkotikahund. Plus en ordentlig policy. Så ser receptet ut för drogfria gymnasieskolor enligt Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle. Från att ha varit utdömda har drogtester i skolan fått vind i seglen...

Debatt: drogtester i skolan

5/2020: Drogtester

Mycket tyder på att allt fler drogtestas i Sverige. På arbetsplatser, polishus och sjukhus. I hem och i skolor. De används för att bekräfta eller avfärda misstanke, stilla oro eller påverka beteende. Men testerna är inte okontroversiella.
Läs om de kritiserade rutintesterna inom psykiatrin, om skolorna som drogtestar sina elever (men inte lärare), om hur drogtestet fungerade som stöd för att bli drogfri, om hur snabbtesterna blir vanligare i hemmet och om hur var femte som drogtestas av polisen återkommer inom ett kalenderår. Och mycket mer.

Debatt: Om barnkonventionen och narkotikapolitik

4/2020: Om upplevelser av syntetiska cannabinoider

I nyaste numret kan du läsa om hur alkoholen blev nyttig (och farlig igen) och om varför tunga instanser vill utvärdera narkotikastrafflagen just nu. Du kan också läsa om vad en standardenhet för THC kan lära oss, vad minimipris på alkohol är och vad som är risken med ett brett förebyggande arbete. Och du kan läsa om Lars Gunne och Claudia Fahlke som har gått bort under året.

Narkotika

Varför riskinformation inte påverkar beteende

Information om riskerna med droger är ett återkommande inslag i det förebyggande arbetet, men det finns inte mycket bevis på att det går att påverka attityder och beteende med riskkommunikation. Unga verkar inte bry sig så mycket...

Alkohol Narkotika

Om psykiatrireformen som misslyckades

Psykiatrireformen för 25 år sedan skulle ge mer makt till patienterna. De som hade levt sina liv på mentalsjukhus skulle få möjligheten till fungerande liv i samhället. Vad hände? Anna Fredriksson och Åsa Moberg visar i sin nya...

3/2020: Matildaplanen

Den 14 mars 1997, på Matildas namnsdag, börjar en tjänsteman på socialdepartementet att skriva på ett hemligt lagförslag.

Det har kommit signaler om att EG-domstolen kommer att ogiltigförklara Systembolaget.

Det här är historien om hur en licensierad alkoholmarknad skulle ha sett ut i Sverige.

2/2020:
Tema Fitnessdopning

Ett samhälle fritt från dopning är ett av Sveriges folkhälsopolitiska mål. Men hur blev dopningen en folkhälsofråga i Sverige? Och vad vet vi om dem som använder dopningspreparat? Kunskapsluckorna är många, något som enligt fältet beror på nedprioritering och ignorans.
Nummer 2/2020 viger 15 sidor till temat dopning.

1/2020: Dutertes krig fortsätter

27 000 personer uppskattas ha mördats efter Filippinernas president Duterte offentligt uppmanade allmänheten att döda brukare och langare. Alkohol & Narkotika träffar dem som idag lever i skräck – och sorg – i narkotikakrigets Filippinerna.
Detta och mycket mer i det senaste numret av Alkohol & Narkotika.