Alkoholpolitiken utvärderas

Regeringen har gett en utredare i uppdrag att titta på hur en uppföljning av hur folkhälsopolitiken kan utvecklas, en del i uppdraget är att utvärdera effekterna av alkoholpolitikens styrmedel.

Läs mer →

#2023/2024

Unga // Vejp och blodet //Ungas minskade drickande - vad händer när de blir vuxna // Stödgrupper // Alkohol i sociala medier // Drama på TikTok // Introduktionselevers vanor // Prevention i skolan

#1-2/2023

HBTQI // VR mot rökning // Försäljning av e-cigaretter förbjuden i Mexiko // Unga litar på skolkuratorn // Forskning om svampar // Vad narkotikaklassas? // Beroendeterapeuter // Anna Lindh

#5-6/2022

Alkohol & kvinnor// Gatu-utbildare i Turin // Tjejer lockar tjejer i Jönköping // Alkoholsnacket // Ensamkommande // Beroendevården i Göteborg mår inte bra// Canberra avkriminaliserar tunga droger // Spelaransvar

/

Påverkar popkultur konsumtionen?

Även om populärkultur framställer drickande på ett positivt sätt påverkas unga inte speciellt av det, säger Jukka Törrönen, professor vid Stockholms universitet. Jo, det vet vi att de gör, menar Alex Barker, forskare i psykologi vid University of Derby, i Storbritannien. Karolina

Trauma i serieform

Patrik Johannesson är serietecknare och psykolog. För Alkohol & Narkotika har han skapat en originalserie om hur beroende och trauma kan hänga ihop.

Utredaren: “Vi måste lämna de ideologiska skyttegravarna”

I samband med att Regeringen presenterade sin stora narkotikautredning kom särskilde utredaren Thomas Lindén till Alkohol & Narkotikas podstudio. Utredningen kan komma att påverka hur narkotikapolitiken ser ut i många år framöver. Anna Fredriksson intervjuar Thomas Lindén om innehållet. Ämnen som tas upp är bland annat dödlighet, skadereducering, förebyggande arbete och den kritik som på förhand riktats mot utredningen.

Läs mer →