W3Schools

Varifrån får unga sin alkohol?

40 procent av flickorna och 31 procent av pojkarna i årskurs 9 säger att de har köpt smugglad alkohol (siffror viktade efter årlig alkoholkonsumtion). Klicka här och läs mer om hur skolungdomar får alkohol

Video: unga dricker minder

CAN:s forskare Jonas Raninen tar en paus i sitt klättringspass och berättar om ungdomarnas alkoholvanor.

Tema: Jämlik hälsa