Hoppa till innehållet

På Stockholmskrogen: En av tio har använt narkotika

dubbelbild-tobias-elgan-2048×1448
Foto: Adobe Stock / Therese Wiberg

Fler än var tionde som drogtestades på fem krogar och en festival i Stockholm testade positivt, visar en ny undersökning från STAD. Men bara en av tjugo sade att de använde narkotika. Tobias Elgán och hans kollegor studerar inte bara drog­användningen i nöjesmiljöer, utan också underrapportering.

När STAD (Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem) gav sig ut i Stockholms nöjesliv 2018 för att mäta drogvanorna hos krog- och festivalbesökare testade 12,8 procent positivt för någon av de 47 substanser de kontrollerade för. Kokain, amfetamin och ecstasy var de droger som oftast gav utslag.

– När vi tidigare gjorde en liknande studie på färjor så hamnade vi på 10 procent och då testade vi bara för fyra substanser. Så det var inte orimligt att vi skulle få en högre andel den här gången, säger Tobias Elgán, forskare vid STAD.

Jämfört med en motsvarande studie i Oslo, där en av fyra testade positivt, är siffran låg. Men de 12,8 procenten är antagligen en underskattning, påpekar Tobias Elgán. Tidigare studier har använt sig av salivtester, medan den här studien använde utandningstester. En nackdel med utandningstester är att de bara reagerar på cannabis som har konsumerats inom sex timmar.

– Andelen skulle troligen ha varit betydligt högre om vi hade använt salivtester, säger Tobias Elgán.

Promillenivåerna var också höga. En tredjedel blåste 1 promille eller högre och över 90 procent av dem som testade positivt för narkotika hade också druckit.

– En vanlig uppfattning är att de som använder narkotika inte samtidigt dricker alkohol, men det tycks alltså inte stämma generellt, säger Tobias Elgán.

Krogar är en riskmiljö där droger används i hög utsträckning, det är inget överraskande. STAD:s tidigare undersökningar av krogpersonal har visat på en ökning av narkotikabruk under det senaste året, från 19 procent 2007 till 35 procent 2017.

– En anledning till studien var att krogbranschen har uttryckt en ökad oro för narkotikasituationen i deras arbetsmiljö. Vi har gjort de här studierna i samarbete med krogarna, de ser det som en viktig fråga, säger Tobias Elgán.

Han har själv varit med när materialet samlats in.

– Vi bemöttes väldigt bra. Många är intresserade av frågan och vi hade många bra samtal. Men det finns ju också de som är kritiska och ett antal som inte vill bli testade.

Ett annat syfte med STAD:s studie har varit att studera under­rapportering av självrapporterade data. De 12,8 procent som utandnings­testerna resulterade i kan jämföras med att bara 4,2 procent uppgav att de hade använt narkotika. För kokain visade testerna 6,4 procent, medan bara 1,7 procent svarade ja när de tillfrågades, en rejäl underrapportering alltså. Studien är en del av det europeiska projektet ALAMA-Nightlife, A Longitudinal And Momentary Analysis in the European nightlife scene och en kommande studie kommer att jämföra underrapporteringen i Sverige och Belgien.

Om studien

Du har just läst en artikel ur nummer 6/2021 av tidskriften Alkohol & Narkotika.

Kategorier:

Julius von Wright

Julius von Wright är f.d. chefredaktör för Alkohol & Narkotika (2017-2022). Till hans specialområden hör narkotikapolitik och vårdfrågor, ofta med ett nordiskt perspektiv.

Se alla artiklar av Julius von Wright

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.