Hoppa till innehållet

Det vill regeringen med ett ANDTS-politiskt forum

Digital pressträff med statsministern
Socialminister Lena Hallengren

I propositionen för den nya ANDTS-strategin föreslår regeringen att ett ANDTS-politiskt forum inrättas. Men det är inget nytt ANDT-råd, säger Magnus Jonsson på Socialdepartementet.

Under våren 2020 arrangerade Socialdepartementet fyra hearingar om tillgångsbegränsning, prevention, vård och organisation med representanter från myndigheter och organisationer.

Hearingarna ligger som mall för det ANDTS-politiska forum som regeringen nu föreslår.

– Det ska vara ett forum för att diskutera hur utvecklingen ser ut på området. Har man varit på hearingarna så kommer man att känna igen sig, säger Magnus Jonsson, samordnare av ANDTS-politiken på Regeringskansliet.

Så är det nya forumet en återupplivning av ANDT-rådet som inrättades 2011? Nej, säger Magnus Jonsson.

– ANDT-rådet var viktigt då och då fanns det även ett ANDT-kansli på departementet, men så arbetar vi inte i dag. Därför vill vi inte likna det för mycket med ANDT-rådet, även om formerna till viss del kan se lika ut.

Vi vet att både myndigheter och organisationer har anställda forskare, så det är ingen omöjlighet att personer från den akademiska världen deltar

Forumet kommer inte att bestå av utsedda personer, utan olika myndigheter och det civila samhället kommer att bjudas in. Den så kallade Skuggstrategin som lobbade för att återinföra rådet ville se en minister som ledare av rådet. Magnus Jonsson låter tveksam till om det nya forumet kommer att få ett statsråd som ordförande. Tillåter schemat så kan ett statsråd komma att inledningstala, säger Magnus Jonsson.

Idet gamla ANDT-rådet, som existerade under strategin 2011-2015, hade även forskare en uttalad plats med Uppsala universitet och Örebro universitet som representanter. I den aktuella propositionen nämns bara organisationer och myndigheter – inte forskningen.

– Vi har inte gått in närmare på det, men vi vet att både myndigheter och organisationer har anställda forskare, så det är ingen omöjlighet att personer från den akademiska världen deltar.

Enligt propositionen ska forumet ”ge möjlighet att förankra regeringens politik samt informera berörda myndigheter och organisationer”. Ska forumet bli politikens förlängda arm ut i samhället?

– Jag kan förstå att det kan tolkas så. Men det handlar om att informera och diskutera utvecklingen på området. Dessutom sker initiativ på andra områden än bara det folkhälsopolitiska och det blir därför möjligt att förankra vad som sker på andra departement. Fokus med forumet bör ligga på utbyte och diskussion.

Det skriver regeringen om det ANDTS-politiska forumet i propositionen:

Ett ANDTS-politiskt forum bör inrättas under strategiperioden. Syftet med inrättandet av ett ANDTS-politiskt forum bör vara att utgöra en yta för dialog om utvecklingen, åtaganden och behov av åtgärder mellan regeringen och berörda myndigheter och andra organisationer som är viktiga för att nå målen i ANDTS-strategin.

Utvecklingen på ANDTS-området kan ske snabbt med nya trender i form av substanser och beroendeformer. Regeringen överväger att inrätta ett ANDTS-politiskt forum. Syftet med forumet bör vara att utgöra en yta för dialog om utvecklingen, åtaganden och behov av åtgärder mellan regeringen, berörda myndigheter och det civila samhället. Forumet bör också ge möjlighet att förankra regeringens politik samt informera berörda myndigheter och organisationer

De deltog i hearingarna våren 2020:

 • Alkoholpolitiskt forum
 • A Non Smoking Generation
 • Barnombudsmannen
 • Beroendecentrum Ung i Eskilstuna
 • Blå bandet
 • Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
 • Cancerfonden
 • Cannabisnätverket
 • Föräldrar mot narkotika
 • Hela människan
 • Hjärt- och lungfonden
 • Hälsa för ohälsosamma
 • Hässleholm kommun
 • IQ-initiativet
 • KRIS unga
 • Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor (KSAN)
 • Lärare mot tobak
 • Malung-Sälen kommun
 • Mottagningen för Alkohol & Hälsa
 • Narkotikafri skola
 • Narkotikapolitiskt Center
 • Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
 • Nordens välfärdscenter
 • Norrtälje kommun
 • RiksKRIS
 • Riksförbundet för hjälp åt läkemedels- och narkotikabrukare (RFHL)
 • RFSL
 • Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS)
 • Spelberoendes riksförbund
 • Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem (STAD)
 • Stiftelsen Choice
 • Svenska Barnmorskeförbundet
 • Sveriges Landsråd för Alkohol och Narkotikafrågor (SLAN)
 • Sveriges kommuner och regioner
 • Systembolaget
 • Tandvård mot tobak
 • Tobaksfakta
 • Trygga barn
 • Verdandi
 • Yrkesföreningar mot Tobak

I hearingarna deltog även representanter från flera myndigheter.

Kategorier:

Julius von Wright

Julius von Wright är f.d. chefredaktör för Alkohol & Narkotika (2017-2022). Till hans specialområden hör narkotikapolitik och vårdfrågor, ofta med ett nordiskt perspektiv.

Se alla artiklar av Julius von Wright

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.