Hoppa till innehållet

Drickande och rökande fortsätter att minska bland europeiska elever – cannabis stabilt

7885047912_fadd841953_k
Foto Petra Bensted (CC)

Den stora europeiska undersökningen ESPAD visar att 16-åringar fortsätter att minska sitt drickande och rökande. Användningen av cannabis visar inte på samma tydliga nedgång. För första gången mäter ESPAD användningen av e-cigaretter.

Undersökningen ESPAD 2019 bygger på närmare 100 000 svar från 16-åriga elever i 35 länder. På torsdagen släpptes resultaten från den sjunde datainsamlingen, genomförd 2019.

Vilka trender och förändringar visar de nya siffrorna? Alkohol & Narkotika sammanställer de viktigaste resultaten (siffrorna gäller alla länder som deltagit i undersökningen).

Alkohol: Färre än hälften har druckit den senaste månaden

Knappt hälften av eleverna har druckit alkohol den senaste månaden. Andelen har sjunkit sedan toppåret 2003, från 63 till 47 procent. Livstidsanvändningen har under samma period minskat från 91 till 79 procent.

Intensivkonsumtionen av alkohol varierar mellan länderna. I Norden toppar Danmark statistiken. Skillnaden i intensivkonsumtion mellan flickor och pojkar har försvunnit och 2019 uppgav 36 procent av pojkarna och 34 procent av flickorna att de druckit motsvarande en flaska vin på ett tillfälle. Källa: ESPAD 2019

Tobak och e-cigaretter: E-cigaretternas intåg kan betyda att nikotinanvändningen ökar

För första gången ställdes frågor om e-cigaretter. 40 procent svarar att de någon gång har använt e-cigaretter och 14 procent att de använt den senaste månaden.

Rökningen har sjunkit genom åren. 2019 uppgav 42 procent att de någon gång har rökt. 1995 låg siffran på 68 procent.

Narkotika och läkemedel: Stora skillnader mellan länderna när det kommer till användning av narkotika

Var sjätte elev uppger att de någon gång har använt narkotika. Andelen varierar från land till land och sträcker sig från 4,2 till 29 procent. Under de senaste två årtiondena har livstidsanvändningen av narkotika legat stabilt.

Cannabisanvändningen skiljer sig mellan länderna. Jämfört med Italien är användningen av cannabis i Sverige låg. Källa: ESPAD 2019.

Cannabis är den överlägset vanligaste illegala drogen som används. 16 procent uppger att de någon gång har använt cannabis.

För första gången gjordes en analys om hur stor andel av alla respondenter som riskerar att få cannabisrelaterade problem. 4 procent riskerar att utveckla problem enligt skalan CAST (Cannabis Abuse Screening Test), som bland annat ställer frågor om minnesproblem och frekvens.

9,2 procent av eleverna uppger att de har använt läkemedel i icke-medicinskt syfte.

Spel

7,9 procent uppger att de har spelat om pengar på nätet under det senaste året.

Fakta Vad är ESPAD?

  • en europeisk undersökning som mäter 16-åriga skolelevers drogvanor
  • undersökningen har genomförts sju gånger sedan 1995.
  • 2019 deltog 99 647 elever i 35 länder
  • undersökningen koordineras av EMCDDA

Kategorier:

Etiketter:

Julius von Wright

Julius von Wright är f.d. chefredaktör för Alkohol & Narkotika (2017-2022). Till hans specialområden hör narkotikapolitik och vårdfrågor, ofta med ett nordiskt perspektiv.

Se alla artiklar av Julius von Wright

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.