Hoppa till innehållet

App ska hjälpa finska LARO-patienter att trappa ner

IMG_1153red
Foto: Jimmie Hjärtström

Helsingfors stad har utvecklat en app för att hjälpa patienter att trappa ner och avsluta sin substitutionsbehandling. Den finska appen ska ge patienten mer självbestämmande, säger Joonas Munck.

När Helsingfors stad för två år sedan började arbeta för att förbättra möjligheterna att avsluta sin substitutionsbehandling föreslog en inskriven patient, en egenföretagare med späckad kalender, att en app kunde vara en bra idé. Det blev startskottet för KoHo-appen som lanserades i mitten av september med syftet att hjälpa patienter att strukturera sin behandling.

– När vi pratade med inskrivna patienter framkom det att det finns väldigt lite information om hur man ska gå till väga, säger Joonas Munck, socialledare för missbrukarrehabilitering i Helsingfors stad.

Han är en av dem som står bakom den nya appen, tillsammans med programmeraren Jani Pirisjoki. Joonas Munck har tidigare forskat om förutsättningar för patienter att sluta sin behandling. Hans intervjuer visar att det finns en brist på tillit inom substitutionsvården och patienter vill i många fall ha väldigt lite kontakt med personalen. Samtidigt ser de flesta inte sin behandling som livslång, utan som en insats i en akut situation. När livet har rett ut sig ska de trappa ner resonerar många. Ändå är det bara 2 till 5 procent som avslutar sin behandling enligt planen. Och inom Helsingfors stad är nedtrappning inte ett utskrivet mål – målet är att se till att patienterna inte plötsligt slutar och får återfall.

I appen kan patienten göra upp en plan för att trappa ner sin dos. 10mg – 31 dagar. 5mg – 30 dagar osv.

KoHo-appen – KoHo är en akronym för finskans korvaushoito, substitutionsbehandling på svenska – är helt och hållet användarstyrd. Patienten kan skriva dagbok, anteckna symtom, hålla koll på tider och doser av läkemedel och få tips på vad att tänka på när man vill trappa ner. Appen är bara för patienten, utan läkarkontakt. Idén är att aktivera patienten, säger Joonas Munck.

– Substitutionsbehandling kan vara väldigt kontrollerande och ofta är patienten mer ett objekt än subjekt. Den här appen ger mer makt och verktyg till patienten att planera sin behandling.

Joonas Munck vill se ett starkare brukarperspektiv inom behandlingen och hoppas att frågan ska få mer uppmärksamhet när man diskuterar substitutionsbehandling i Finland.

Att trappa ner sin behandling kan vara svårt och medför en risk för återfall. Appen har en varningsfunktion som ska hjälpa användaren att känna igen drogsugets symtom och minska risken för återfall.

– Vi har diskuterat den risken när vi har planerat appen. Och vi är noga med att påpeka att en nedtrappning ska planeras med sin läkare. Jag tror risken för återfall är större för dem som har varit inskrivna länge, har fått nog av behandlingen och vill sluta med en gång. Där kan appen vara ett verktyg som kan hjälpa. Det viktiga är att de inte lämnas ensamma utan hjälp och stöd, säger Joonas Munck.

Appen är planerad av personer som är eller har varit i behandling tillsammans med experter och kodare. Många som Joonas Munck har intervjuat anser att det är svårt att hitta information om hur man ska trappa ner.

– De som lyckas är väldigt få och jag har en känsla av att så fort de har avslutat sin behandling så vill de inte ha något att göra med den längre. Därför är det svårt att ta till vara på deras erfarenheter.

Appen har laddats ner ca 100 gånger under de tre första veckorna, vilket Joonas Munck är nöjd med. Målet är att appen ska utvecklas och uppdateras.

Kategorier:

Julius von Wright

Julius von Wright är f.d. chefredaktör för Alkohol & Narkotika (2017-2022). Till hans specialområden hör narkotikapolitik och vårdfrågor, ofta med ett nordiskt perspektiv.

Se alla artiklar av Julius von Wright

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.