Hoppa till innehållet

Norrtälje årets förebyggande kommun

kommunartikel-bild

I Norrtälje har man valt att tillsätta en avdelning för att koordinera kommunens trygghetsarbete. Nyckeln är styrning, samverkan och samsyn, säger Marita Bertilsson, chef för Trygg i Norrtälje kommun.

Marita Bertilsson visar diskussionstråden på Facebook med fältarbetare, polischef och andra representanter från kommunens myndigheter. Tråden är ett konkret exempel på hur Trygg i Norrtälje kommun, TiNK, jobbar. Samma kväll som ett mordförsök vid busstorget i slutet av oktober kontaktades Marita Bertilsson, avdelningschef för TiNK, av polisen som bad om ett möte dagen efter. Tråden skapades, uppgifter delegerades, idéer delades, deltagare bjöds in och deltagare lämnade tråden när de gjort sitt. Dagen efter höll TiNK öppet sin lokal vid busstorget för kommunens invånare att komma och prata om det som hänt.

Marita Bertilsson visar stolt upp tråden när TiNK har vunnit CAN:s pris för årets förebyggande kommun – för andra gången. TiNK är en avdelning på kommunstyrelsekontoret som koordinerar trygghetsarbetet i Norrtälje, där samordnare för bland annat föräldrastöd, ANDT, brottsförebyggande arbete och våld i nära relationer deltar. Sammanlagt är de 10 personer som sitter tillsammans.

– Styrning, samverkan och samsyn. Enkelt och genialiskt, sammanfattar hon kort deras arbete.

Modellen går ut på att arbeta på olika plattformar: med TiNK-rådet (operativa chefer), lokala brottsförebyggande rådet, lokala områdesgrupper (skolor, polis med flera) och kommunledningen. Arbetet tar avstamp från upplevda problem, som exempelvis otryggheten kring busstationen, och Marita Bertilsson med sina kollegor samordnar de olika plattformarna. För busstationens del har detta lett till att den ska byggas om för att öka tryggheten kring den.

Norrtälje har fått mycket uppmärksamhet för sitt arbete med trygghet. En av styrkorna i TiNK är att gruppen är en avdelning på kommunstyrelsen. Det förebygger stuprörstänk, säger Marita Bertilsson.

– Då genomsyrar tryggheten allt, från ledningen till dem som jobbar längst fram på fältet. Det har lyckats för att man har prioriterat trygghetsarbetet politiskt.

Men det krävs också ett strategiskt arbete, påpekar hon. Norrtälje vill nå målet att bli Sveriges tryggaste kommun, och arbetet planeras för att nå det målet. Det kräver att så många som möjligt är med, från näringslivet till socialtjänst.

Arbetet med att bygga upp TiNK började 2008 efter det fanns en oro om ungdomars drogproblematik och ökad brottslighet. Arbetet har redan gett konkreta resultat. Drogvaneundersökningar har visat en positiv utveckling, färre föräldrar bjuder barn på alkohol och Norrtälje utsågs till Stockholm läns tryggaste kommun 2013.

– Så fort vi började samverka fick vi resultat. Nu finns det ett strukturerat förebyggande arbete i kommunen, vilket sprider trygghet till invånarna, säger Marita Bertilsson.

Det är viktigt att invånarna känner tillit till kommunen, resonerar Marita Bertilsson. Om de vet att kommunen är handlingskraftig så vågar invånarna också själva agera när något är på tok.

– Det som har varit en utmaning är att se till att vi har haft tillräcklig kompetens om vad förebyggande arbete går ut på, där har vi satsat på att utbilda.

Men kontakten måste också fungera mellan de olika skikten i kommunen. De som jobbar ute på fältet måste känna att de kan uppmärksamma problem.

– Spetskompetensen finns ute på områden. De som jobbar längst fram på fältet måste bli hörda. De måste känna entusiasmen från ledningsnivå, säger Marita Bertilsson, som vill se till att TiNK blir en modell som kan spridas i resten av landet.

På Marita Bertilssons telefon är Facebooktråden högt upp i listan på aktiva chattar. Diskussionen är i full gång.

***

Juryns motivering lyder:

“”Årets förebyggande kommun” tilldelas en kommun som uppnår höga poäng i Preventionsindex och som har en bra policy för det ANDT-förebyggande arbetet. Preventionsindex omfattar både faktorer som policy och struktur och genomförande av insatser för att minska tillgång och efterfrågan. Särskilt vikt för detta pris läggs vid kvaliteten på kommunens policy för alkohol- och drogförebyggande arbete.”

Kategorier:

Julius von Wright

Julius von Wright är f.d. chefredaktör för Alkohol & Narkotika (2017-2022). Till hans specialområden hör narkotikapolitik och vårdfrågor, ofta med ett nordiskt perspektiv.

Se alla artiklar av Julius von Wright

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.