Hoppa till innehållet

Narkotika, alkohol och tobak minskar bland gymnasiepojkar

classroom-2093743_1920

I år sjunker den totala andelen alkoholkonsumenter i årskurs 9 under 40 procentsstrecket. Enligt CAN:s siffror från 2018 har det inte skett något trendbrott i ungas droganvändande och bland pojkar i gymnasiet år 2 har användningen av narkotika, alkohol och tobak fortsatt minska.

– Sedan 2000 har vi sett en kraftig minskning av alkoholkonsumtionen. Den bromsade in i fjol och fortsätter på samma nivå i år. Bland pojkar i gymnasiet har vi till och med sett en liten nedgång, säger Anna Englund, utredare på CAN.

Enligt 2018 års preliminära siffror uppger 39 procent i årskurs 9 och 72 procent i årskurs 2 att de har druckit alkohol. Mängden som de tillfrågade dricker har minskat bland samtliga, vilket syns tydligast bland pojkar i gymnasiet där konsumtionen har minskat från 3,7 liter ren alkohol till 3 liter på ett år. Även intensivkonsumtionen har minskat.

– Vi vet inte varför alkoholkonsumtionen bland unga har minskat sedan 2000. Det är en utveckling som sker i flera västerländska länder så vi tyder det som en del av större samhällsförändring.

Men fortfarande dricker en del unga, så varifrån får de sin alkohol? Källan kan vara svår att tyda, säger Anna Englund. Det är vanligast att alkoholen kommer från Systembolaget. Näst vanligast är att man har fått det från någon som säljer insmugglad alkohol.

– När man tar hänsyn till hur mycket de dricker så sjunker andelen som inte vet. De som dricker mer uppger insmugglad alkohol i större utsträckning. Bland de som säger att de fått sin alkohol från Systembolaget är det vanligast att det är genom en kompis eller en kompis syskon. Men det behöver inte heller betyda att det är de som köpt ut alkoholen, säger Anna Englund.

Rökningen har minskat under hela 2000-talet, men under de senaste två åren har den siffran stått stilla, säger Anna Englund. Rökningen bland pojkar har minskat kraftigast under den perioden.

På onsdag morgon presenterade Anna Englund nya siffror om ungas droganvändning i Soberians tält på Almedalen. Foto: Jimmie Hjärtström

Ersätts alkoholen med andra droger är en fråga som ofta ställs. CAN:s studie tyder inte på det. Andelen gymnasieelever som använde narkotika 1971 var 15 procent, men sedan 90-talet har siffran växlat mellan fem och tio procent.

– Det har inte skett en omfattande ökning av narkotikaanvändandet som skulle förklara nedgången i alkoholkonsumtionen. I årets mätning ser vi en uppgång bland niorna i narkotikaanvändandet och en nedgång i gymnasiet, men de är i linje med tidigare års variationer.

Cannabis är den olagliga drog som flest unga prövat och det frekventa användandet har ökat något bland pojkar sedan mitten av 2000-talet, men inte på senare år.

– Men den ökningen är väldigt liten, säger Anna Englund.

Fakta: Om CAN:s skolundersökning

Mätningarna har gjorts i årskurs 9 sedan 1971 och i årskurs 2 sedan 2004. I årets undersökning deltog 5200 elever från årskurs 9 och 4900 från årskurs 2.

I årets undersökning ställs även frågor om psykosomatiska besvär. Siffrorna presenterade här är preliminära och presenteras i en rapport under hösten. Då rapporteras även ANDT-vanorna i olika län, fler uppgifter om spel om pengar samt psykosomatiska besvär.

Läs mer om undersökning här.

Kategorier:

Julius von Wright

Julius von Wright är f.d. chefredaktör för Alkohol & Narkotika (2017-2022). Till hans specialområden hör narkotikapolitik och vårdfrågor, ofta med ett nordiskt perspektiv.

Se alla artiklar av Julius von Wright

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.