Varningssystem för narkotika får fortsättning

Kristalliserat metamfetamin. Foto: Pixabay

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten grönt ljus för att införa ett varningssystem för farlig narkotika. Men utvärderingen av pilotprojektet visade att systemet användes sparsamt. Folkhälsomyndigheten och Region Skåne stod för hälften av alla varningar.

Ett första försök med det webbaserade systemet genomfördes mellan oktober 2019 och december 2020 och har utvärderats av Folkhälsomyndigheten.

Under den tiden registrerades 53 varningar om narkotikarelaterade trender eller farliga substanser. De flesta var icke-akuta, men fem var rödflaggade och gällde bland annat kristalliserat metamfetamin och tramadol spetsat med fentanyl.

Men av de 81 medlemmar som har haft tillgång till systemet – myndigheter, kommuner och regioner – har få varit aktiva. 23 medlemmar har fört in varningar och Folkhälsomyndigheten och Region Skåne har stått för hälften.

Mimmi Eriksson Tinghög, utredare på Folkhälsomyndigheten.

– Det har varit en ganska låg aktivitet under pilotprojektet. Det har berott på alla inte har vetat vad man ska rapportera in och pandemin har gjort att sjukvården har haft annat att göra, säger Mimmi Eriksson Tinghög som utvärderade pilotprojektet.

Vad är det som har gjort att Region Skåne varit så aktiva?

– Det är inte överraskande att de har varit aktiva. Det finns ett intresse för narkotikafrågan där. De har kommit längre än andra regioner när det gäller till exempel sprututbyten och naloxon. Intresset har varit avgörande, det kan bli väldigt personbundet ibland, säger Mimmi Eriksson Tinghög.

Syftet med systemet är att minska narkotikarelaterade dödsfall genom att myndigheter kan dela information, skriver regeringen i sitt pressmeddelande. Systemet var ursprungligen en del av en åtgärdsplan för att minska narkotikadödligheten som Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten presenterade i april 2017.

Men systemets påverkan på narkotikadödlighet har inte utvärderats.

– Nej, det är svårt att mäta. Vi har nu mätt vilken aktivitet det har varit i systemen, men det behövs en kontinuerlig uppföljning om vad som görs med informationen och om den når rätt aktörer, säger Mimmi Eriksson Tinghög.

Hon vill se att systemet fortsätter utvecklas så att informationen även når brukare.

– Vi har inte kommit lika långt med ett utvidgat nätverk med andra aktörer, som civilsamhället eller brukarföreningar. Det kunde vidareutvecklas så att information även når det ledet i högre grad. En del patientnära verksamheter har delat information till brukare redan under pilotprojektet, vilket är positivt.

Regeringsuppdraget ska redovisas till regeringen den 31 januari 2022.


Utvärderingen av pilotprojektet i siffror

  • 53 händelser rapporterades in mellan oktober 2019 och december 2020. 33 kategoriserades som gröna, 15 som gula och 5 som röda.
  • De röda varningarna gällde ökad förekomst av kristalliserat metamfetamin, förekomst av tramadoltabletter doppade i fentanyl, ecstasytabletter med mycket höga halter av MDMA, lungskador som kan ha orsakats av e-cigarettvätskor innehållande THC, flertalet överdoser av okänt preparat i en region.
  • Bara 19 procent av medlemmarna svarade på utvärderingen i december 2020. Hälften av dem såg en positiv nytta med systemet.

Julius von Wright

Julius von Wright är f.d. chefredaktör för Alkohol & Narkotika (2017-2022). Till hans specialområden hör narkotikapolitik och vårdfrågor, ofta med ett nordiskt perspektiv.

Senaste från Politik

Lästips direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!