Hoppa till innehållet

GIC: Två fall av cannabinoider som vejpats – nytt fenomen, men inte del av trend

vaping-4508923_1920

Under den senaste månaden har Giftinformationscentralen (GIC) tagit emot två samtal om unga som vejpat syntetiska cannabinoider med e-cigarett. Det är ett nytt fenomen men inte del av en trend, säger överläkare Erik Lindeman.

De två fallen har nyligen rapporterats in till myndigheternas nationella varningssystem för narkotika.

Erik Lindeman är överläkare på Giftinformationscentralen

– Under den senaste månaden har vi haft två fall som i någon form är kopplade till vejpning och cannabinoider. De har inte varit i samma del av landet, men båda personerna har varit under 20 år, säger Erik Lindeman, överläkare på Giftinformationscentralen.

Personerna har sökt sig till akuten och det är sjukvården som ringt.

– Det senaste året har vi då och då fått förfrågningar från sjukvården om droger som intagits med e-cigarettdevice. Det är inte många fall, men det är ett nytt fenomen, säger Erik Lindeman.

Vejpning innebär att använda e-cigarett och syntetiska cannabinoider är en grupp droger som ska efterlikna effekterna av THC i cannabis, men är syntetiskt producerade.

De två aktuella fallen kopplas inte till den typ av lungskador som Vitamin E-acetat orsakar. Under hösten 2019 dog minst 68 personer i USA av lunginflammationen EVALI (förkortning för engelska E-cigarette, or vaping, product use associated lung injury). Dödsfallen orsakades sannolikt av e-cigerettvätskor som innehöll THC och Vitamin E-acetat och det är främst Vitamin E-acetatet som antas ligga bakom de amerikanska dödsfallen.

– Det visar på att något som är ofarligt att äta kan vara toxiskt att dra ner i lungorna, säger Erik Lindeman.

Efter att Giftinformationscentralen fick samtal om två andra fall i december 2019 skrev bland andra Erik Lindeman ett debattinlägg i Dagens Medicin och varnade för att förekomsten av EVALI kan öka i Sverige. Debattörerna skriver att de befarar att sjukvården kan missa kopplingen till e-cigaretter när unga behandlas för lungskador.

Samtal om e-cigaretter är i det stora hela ovanliga. I mars släppte Giftinformationscentralen statistiken för 2019-års samtal. Den stora trenden bland samtalen som berör narkotiska preparat är att nätdroger minskat rejält sedan den så kallade Spicehösten 2014, då de fick ta emot flera samtal om förgiftningar orsakade av syntetiska cannabinoider. Då gällde 75 procent av samtalen om narkotika och 10-19-åringar nätdroger, medan andelen har sjunkit till 13 procent 2019. Istället har samtal om välkända droger, som kokain, LSD, cannabis och ecstacy, blivit vanligare.

Även CAN:s drogvaneundersökningar bland skolelever har visat på en nedgång i användningen av nätdroger (definierat som Spice eller liknande rökmixar). 2019 uppgav 1 procent av elever i årskurs 9 och gymnasiet årskurs 2 att de någon gång använt nätdroger.

Överlag har samtalen om narkotika ökat under 2010-talet. Samtal om vuxna och narkotiska preparat ökade 2019 med 15 procent jämfört med året innan.

Giftinformationscentralen tar emot ungefär 100 000 samtal per år, varav en tredjedel kommer från sjukvården. När det gäller frågor som berör narkotika kommer merparten från sjukvården, säger Erik Lindeman, men det är vissa former av förgiftningar som inte når Giftinformationscentralen.

– De droger som sätter stora spår i dödsfallsstatistiken, som opioider och bensodiazepiner blandade med opioider, ser vi inte på Giftinformationscentralen. I fall då överdoser av denna typ blir föremål för behandling på sjukhus blir vi ofta inte kontaktade, eftersom vårdpersonalen känner sig trygga med behandlingen. Men i förfärande många fall så slutar förgiftningen med döden och ingen ringer giftinformation när patientens problem är att han är död. Så när det gäller förgiftningar med dessa drogtyper är vi usla som varningssystem, säger Erik Lindeman.

Läs mer om e-cigaretter i Alkohol & Narkotika 1/2019: Trojansk häst – är e-cigaretten en nikotinfälla eller livboj?

Kategorier:

Etiketter:

Julius von Wright

Julius von Wright är f.d. chefredaktör för Alkohol & Narkotika (2017-2022). Till hans specialområden hör narkotikapolitik och vårdfrågor, ofta med ett nordiskt perspektiv.

Se alla artiklar av Julius von Wright

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.