Hoppa till innehållet

2020 rekordår för IVO-anmälningar om överförskrivning

2020 rekordår för IVO-anmälningar om överförskrivning

Anmälningarna om överförskrivning har ökat stadigt och 2020 tog Inspektionen för vård och omsorg emot 295 stycken. Men både farmaceuter och vårdgivare upplever ännu hinder för att anmäla.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) fick ta emot 295 anmälningar om misstänkta fall av överförskrivning under 2020, visar statistik som Alkohol & Narkotika har begärt ut. Det är ett rekordantal.

Överförskrivning är den vanligaste orsaken bakom anmälningar som riktas mot sjukvårdspersonal. Det visar en analys som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gjorde 2017. Av de 281 beslut som ledde till kritik handlade 110 om överförskrivning av narkotikaklassade läkemedel. Fyra av fem anmälda var män och var tredje över 65 år.

De vanligaste substanserna som anmälningarna gällde det året var Zolpidem, Kodein, Zopiklon, Tramadol och Oxikodon.

Sedan 2017 har inte en liknande analys gjorts, enligt Petra Carlbaum, inspektör på IVO.

Hon bekräftar att anmälningarna om överförskrivning stadigt har ökat sedan 2011. Då fick apotekspersonal och receptarier en skyldighet att anmäla misstankar om överförskrivning.

Fram till dess gjorde IVO besök på apotek, men nu är det i huvudsak de inkomna anmälningarna som fyller inspektörernas arbete. Undantagsvis gör IVO tillsyn på apotek, men det är ingenting som görs regelbundet. De uteblivna besöken har inte betytt att något gått förlorat, menar Petra Carlbaum.

– Det handlar om resurser och prioriteringar.

Anna Montgomery, chefs­farmaceut vid Sveriges Farmaceuter, anser att anmälningsplikten passar in i farmaceuternas arbetsuppgifter. Legitimerade apotekare och receptarier har en lång utbildning om läkemedel i ryggen.

– Det är ett stort och viktigt ansvar. Det känns svårt att lämna ut läkemedel när man märker att det inte blir bra, att förskrivningen riskerar att skada patienten eller att man misstänker att läkemedlen säljs vidare på gatan.

IVO gjorde 2013 en kartläggning över vad apotekspersonal ansåg vara hinder för att anmäla. Risk för obehag, tidsbrist och otydlighet om vad som är överförskrivning var några hinder som togs upp. Anna Montgomery säger att arbetsgivaren har ett stort ansvar.

– Personalen måste få förutsättningar att göra anmälningar. De måste känna att de får stöd hos sin chef och sin organisation.

Kartläggningen visade också att apotekspersonal tyckte det var svårt att veta hur man ska göra en anmälan. Den processen har underlättats, men återkopplingen efter anmälan kunde bli bättre, säger Anna Montgomery.

– Det finns en frustration över att det tar lång tid innan en anmälan om överförskrivning ger märkbart resultat. Under tiden kan förskrivaren fortsätta överförskriva och det får motivationen att sjunka. Många farmaceuter upplever att det går väldigt trögt.

Tandvårds- och läkemedels­förmånsverket TLV föreslog 2019 att en återkoppling om hur många anmälningar som görs av olika apotek kunde sporra till fler anmälningar, men det har inte förverkligats.

Från och med den 1 oktober 2021 slopas pappersrecept och e-recept blir huvudregel.

– Det kommer att ge bättre möjligheter att kontrollera förskrivningar och upptäcka patienter som går runt till olika förskrivare.

Kategorier:

Julius von Wright

Julius von Wright är f.d. chefredaktör för Alkohol & Narkotika (2017-2022). Till hans specialområden hör narkotikapolitik och vårdfrågor, ofta med ett nordiskt perspektiv.

Se alla artiklar av Julius von Wright

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.