Hoppa till innehållet

»Brukarstyrda platser ger makten tillbaka till patienten«

Geir_Henrik_Iversen-CMYK

I norska Haugesund finns ett behandlingshem där patienter kan skriva in sig om ett återfall känns nära – utan att bli ifrågasatta. Det viktigaste är inte att använda platserna: vetskapen om att möjligheten finns är ett stöd i sig, säger klinikchefen. En trygghet, säger patienten.

Trygghet, trygghet, trygghet.

Kjell Arne Serigstad upprepar ordet ett tjugotal gånger under vår intervju. De brukarstyrda platserna innebär trygghet.

Han svarar på sin mobil från behandlingshemmet Blå Kors Haugaland A-senter i Haugesund på Norges sydvästra kust. Det är snart tre år sedan Kjell Arne Serigstad senast drack alkohol, men nu har han skrivit in sig fem dagar på behandlingshemmet – i förebyggande syfte.

– Det är en stor trygghet att veta att jag har någon att vända mig till. När jag ringde första gången fick jag en stark känsla av självbestämmande. Det var en del av min behandling då jag gjorde något helt själv, säger Kjell Arne Serigstad.

Han har använt sig av de brukarstyrda platserna ett tjugotal gånger sedan han påbörjade sin behandling för två och ett halvt år sedan. Under den tiden har han aldrig fått ett återfall.

– När jag är här blir jag påmind om att jag är på rätt spår. Och jag tror det är bra för de andra patienterna att se att det går att bli drogfri, säger Kjell Arne Serigstad.

Det är ett reellt ansvar som patienten får. Brukarstyrda platser ger makten tillbaka till patienten.

Blå Kors Haugaland A-senter har haft brukarstyrda platser i över fem år. Patienter som ingår ett avtal med behandlingshemmet och förbinder sig att ha kontakt med sin behandlare minst en gång i månaden har möjlighet att skriva in sig fem dagar i förebyggande syfte när ett återfall känns nära. Så länge patienten inte är påverkad säger Blå Kors Haugaland A-senter aldrig nej.

– Det är ett reellt ansvar som patienten får. Brukarstyrda platser ger makten tillbaka till patienten, säger Geir Henrik Iversen som är chef för kliniken.

Brukarstyrda plaster har funnits en längre tid inom psykiatrin, men många var skeptiska i början till att ge patienter inom beroendevården sådan makt, säger Geir Henrik Iversen.

– Det fanns en stereotyp tanke om att våra patienter är manipulativa och skulle utnyttja platserna om de gavs ansvar. Men vi har haft 250 patienter med avtal och bara ungefär 100 av dem har använt sig av platserna. Det viktigaste är inte att använda platsen, utan att du vet om att du har möjlighet att använda den, säger Geir Henrik Iversen.

Återfall är en del av processen att bli drogfri, resonerar Geir Henrik Iversen. De brukarstyrda platserna avdramatiserar återfallen.

– Förr tänkte man att ett återfall betyder att börja om från noll, men vi tänker att det är en normal del av sin recoveryprocess. Det är för snävt att mäta framgång med bara nykterhet. Framgång kan också vara att få ökad självständighet eller att behovet för ­inläggning minskar, säger Geir Henrik Iversen.

Kjell Arne Serigstad har motionerat dagen vi pratar. Motionen är det som har hjälpt honom mest i hans tillnyktring och imorgon ska han gå på en långtur. På behandlingshemmet har han möjlighet att delta i samma sociala aktiviteter som de övriga patienterna. Han får ett eget rum och möjlighet att prata med personal som känner honom. Han delar erfarenheter med andra som också är inne på de brukarstyrda platserna.

– Det är en trygg ram.

De brukarstyrda platserna har inte ännu utvärderats, men Geir Henrik Iversen uppskattar att behovet för att bli inlagd på nytt minskar hos dem som använder sig av platserna.

De tar upp mindre sängkapacitet under ett år än om de hade fått ett återfall och stannat tre månader.

Blå Kors Haugaland är en ideell ­organisation med finansiering från staten. Enligt avtalet måste de ha 90 procent beläggning under ett år, men det gäller inte de brukarstyrda platserna som får vara lediga. Geir Henrik Iversen säger ändå att de har full beläggning.

De brukarstyrda platserna måste ses som en integrerad del av behandlingen, säger Geir Henrik Iversen, så att patienterna känner att det är en del av behandlingen att använda sig av dem.

– För oss är platserna en del av vår behandlingsprincip. Detta är inget hokus pokus, säger Geir Henrik Iversen

FAKTA

Brukarstyrda platser

  • Blå Kors Haugaland A-senter har två platser som är brukarstyrda, det vill säga patienten får själv besluta om inskrivning
  • Patienter som tidigare har varit på behandlingshemmet och som ingått ett avtal får skriva in sig när som helst, förutsatt att de inte är påverkade
  • Enligt avtalet förhåller sig patienten att ha kontakt med kliniken minst en gång per månad
  • Patienten får stanna fem dagar, med en karenstid på två veckor
  • Under fem och ett halvt år har ett hundratal patienter använt sig av platserna. De använder möjligheten i snitt fyra gånger per år, det vill säga 20 dagar.
  • Platsernas effekt har inte evaluerats.

Läs fler artiklar om brukarinflytande i temanumret från december 2018

Kategorier:

Julius von Wright

Julius von Wright är f.d. chefredaktör för Alkohol & Narkotika (2017-2022). Till hans specialområden hör narkotikapolitik och vårdfrågor, ofta med ett nordiskt perspektiv.

Se alla artiklar av Julius von Wright

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.