Hoppa till innehållet

Avkriminalisering och socialtjänsten i fokus på Syres narkotikadebatt

IMG_8011

Det kriminaliserade bruket av narkotika borde utvärderas. Det anser samtliga paneldeltagare under Magasinet Syres narkotikadebatt. Barbro Westerholm flaggar för att narkotika kommer att bli en av de stora frågorna under Liberalernas landsmöte i november. ”Det kommer att bli debatt, och det är bra”.

Vänsterpartiets Karin Rågsjö och Liberalernas Barbro Westerholm konstaterar att de är oeniga i många frågor, men när det kommer till narkotikapolitik kan de hitta samförstånd. De är båda med i socialutskottet och har båda blivit markerade som drogliberala. Redan i slutet av 80-talet arbetade Barbro Westerholm tillsammans med Läkare mot aids för att starta upp sprututbytet i Malmö och Karin Rågsjö har förespråkat avkriminalisering av det egna bruket.

Avkriminaliseringen står i centrum när Tidningen Syre arrangerar debatten Är det dags för en ny narkotikapolitik i Sverige? på torsdag eftermiddag under Almedalsveckans. Panelen, som även bestod av forskaren Björn Johnson och Piratpartiets Christian Engström, är enade om att 1988-års lag som kriminaliserade bruket av narkotika borde utvärderas. Christian Engström är den enda i panelen som förespråkar legalisering av all narkotika – en fråga som med fast stämma nekas av Karin Rågsjö.

– Jag tänker inte diskutera legalisering. Jag är inte för en legalisering och jag är trött på att få etiketten ”den drogliberala Rågsjö”.

Vänsterpartiet är riksdagens enda parti som vill avkriminalisera bruket. Om lagen fungerade skulle vi ha en bättre narkotikasituation i Sverige, säger Karin Rågsjö. Ett argument som ofta lyfts upp i debatten är att lagen leder till att personer inte vågar söka vård, eller ringa ambulans när någon överdoserar. Björn Johnson nämner att ett alternativ kunde vara att stifta en “good samaritan”-lag, likt den som nyligen godkändes i Kanada. Lagen ger immunitet till personer som gör sig skyldiga till ringa narkotikabrott när de ringer 112 vid överdoser. Barbro Westerholm tycker att det avkriminaliserade bruket kan utvärderas, men vill i första hande se ökad kunskap om varför andra europeiska länder med kriminaliserat innehav har lägre narkotikarelaterad dödlighet.

– Jag är orolig för den cannabispositiva våg som nu finns. Vi vet inte vilka som blir beroende och som kan snedtända, därför måste vi förebygga att personer exponeras för droger, konstaterar hon.

Narkotikapolitik är en bred fråga och Björn Johnson konstaterar att det är svårt att se var generell socialpolitik börjar och förebyggande åtgärder slutar. Karin Rågsjö lyfter flera gånger upp en hållbar välfärd som en av nyckelfrågorna till att stoppa nyrekrytering till narkotikabruk.

– Det här är en klassfråga. Narkotika används också på Östermalm, men det är inte de som får problem. Satsa på bra förskolor och se till att unga går ut skolan med betyg, säger Karin Rågsjö.

Socialtjänsten har halkat efter, säger Björn Johnson. Han är glad för att sjukvården har utvecklats och de medicinska insatserna förbättrats, men samverkan med socialtjänsten har problem. Barbro Westerholm riktar samma kritik mot socialtjänsten. Hon stöder Gerhard Larssons förslag i Missbruksutredningen från 2011 om att flytta ansvaret för missbruksvården till landstingen.

– Det är hälso- och sjukvården som ska ha ansvaret. Jag vet inte om jag har partiet med mig, men det ska diskuteras på höstens landsdag. Det är viktigt att få hjälp tidigt och det ska vara lätt att få den hjälpen. Det vi lärde oss i sprututbytesprogrammen var att socialtjänsten upplevdes som repressiv, säger Barbro Westerholm.

– Langarna ska sättas åt, men behöver man hjälp ska man få den utan att straffas.

Karin Rågsjö lovar att hon ska lämna in en motion om att utvärdera det kriminaliserade bruket och Barbro Westerholm flaggar för att Liberalerna kommer att få en het intern debatt om narkotikapolitiken på partiets landsmöte

– Här måste det hända något. Det finns ett förslag till ett program som innehåller tankegångar som gör att vi vet att narkotika blir en het fråga på landsdagarna. Det kommer bli en debatt och det är bra, säger Barbro Westerholm.

Kategorier:

Julius von Wright

Julius von Wright är f.d. chefredaktör för Alkohol & Narkotika (2017-2022). Till hans specialområden hör narkotikapolitik och vårdfrågor, ofta med ett nordiskt perspektiv.

Se alla artiklar av Julius von Wright

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.