Hoppa till innehållet

En ansökan för privatimport av medicinsk cannabis har beviljats

herbal-3122362_1920

Det finns inget hinder för svenskar att få medicinsk cannabis på recept i Danmark, men att ta medicinen över gränsen kräver tillstånd. Svenska läkemedelsverket har bara beviljat en sådan ansökan

I det danska försöket med medicinsk cannabis finns inga förbud mot att skriva ut recept till utländska medborgare, säger danska Lægemiddelstyrelsen presschef Solveig Røigaard-Petersen.

– En dansk läkare får ordinera cannabisprodukter som exempelvis Bediol till svenska patienter. Men vad som är relevant behandling för den enskilda patienten är läkarens beslut.

Det råder förvirring över vilka regler som gäller. I en artikel på Alkohol & Narkotikas webb berättar en svensk att han fått recept för Bediol, men att apoteket inte har gett ut det. Birthe Søndergaard, Sundhedsfaglig direktør på Danmarks Apotekerforening, säger att inte heller apoteken kräver ett danskt personnummer.

– Om en svensk får medicinsk cannabis utskrivet av en dansk läkare, och om recepten är korrekta, bör han eller hon få det utlevererat oavsett om han eller hon har ett danskt personnummer eller inte.

I en diskussion som ägde rum på twitter efter Alkohol & Narkotikas intervju med smärtläkaren Tone Horsted berättar en svensk att han fick sin Bediol levererad med taxi.

Är det möjligt att andra personer än patienten i fråga hämtar ut läkemedlet?

– Man kan hämta medicinsk cannabis till andra så länge apoteket är övertygat om att läkemedlet blir levererat till personen som fått receptet, säger Birthe Søndergaard genom Apotekerforeningens pressavdelning.

Reglerna har även skapat förvirring i Sverige. Carolina Birgner, utredare på Läkemedelsverket, berättar att det svenska Läkemedelsverket först gjorde tolkningen att ett danskt personnummer krävs för att få medicinsk cannabis.

Läkemedelsverket i Sverige delar in narkotiska ämnen i fem förteckningar. I Sverige tillhör växtdelar av cannabis förteckning 1, vilket betyder att personer som vill ta in Bediol till Sverige behöver tillstånd från Läkemedelsverket. För det krävs synnerliga skäl, berättar Carolina Birgner.

– I nuläget har vi fått ytterst få sådana ansökningar och mig veterligen har vi bara beviljat en.

Personen som fick sin ansökan beviljad var en utländsk medborgare som vistades tillfälligt i Sverige under en pågående behandling som hade inletts i personens hemland.

– Det fanns inga möjligheter för personen att få tag på medicinsk cannabis i Sverige, så vi tolkade det som ett skäl att bevilja ansökan.

Kan inte svenskar som går behandling i Danmark även argumentera för att de inte får tag på läkemedlet i Sverige?

– Den sökande väljer hur hen vill motivera att synnerliga skäl föreligger. Det är Läkemedelsverkets uppgift att bedöma om sökanden i sin motivering har visat att synnerliga skäl föreligger.

Carolina Birgner kan inte gå in på hur många ansökningar som Läkemedelsverket har tagit emot efter att det danska försöket med medicinsk cannabis inleddes i början av året. Men de är få till antalet, säger hon.

Kategorier:

Etiketter:

Julius von Wright

Julius von Wright är f.d. chefredaktör för Alkohol & Narkotika (2017-2022). Till hans specialområden hör narkotikapolitik och vårdfrågor, ofta med ett nordiskt perspektiv.

Se alla artiklar av Julius von Wright

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.