Hoppa till innehållet

Hon studerar syftet med våld i missbruksmiljöer

IMG_0676-e1494225851531
Anke Stallwitz. Foto: Julius von Wright

Anke Stallwitz befinner sig i Stockholm för att studera våld i droghandeln och våld mot kvinnor i sociala nätverk där tung narkotika används. Hon är överraskad att den annars så kända svenska jämställdheten inte tycks ha förbättrat kvinnors ställning i missbruksmiljöer*.

När Anke Stallwitz kom till Stockholm fick hon höra att våld inte förekommer inom den svenska droghandeln, bortsett från det som sker på gängnivå. Det lät för bra för att vara sant, vilket det också var, men drogscenen i Stockholm skiljer sig från det hon har sett tidigare. Våldet är inte lika synligt eftersom drogscenen i Stockholm inte är begränsad till en fysisk plats. Däremot är historierna samma som på annat håll: våld används för att inte visa svaghet.

Anke Stallwitz är professor i socialpsykologi vid Evangelische Hochshule i Freiburg och har studerat ­sociala strukturer med särskilt fokus på våld i drogmiljöer i Freiburg, Shetlandsöarna och Vancouver. Under 2017 är hon gästforskare på SoRAD vid Stockholms universitet och ska i sitt projekt fokusera på våldet i droghandeln och våldet mot kvinnor i missbruksmiljöer där narkotika som heroin, amfetamin och andra droger används. Hon jobbar tillsammans med Stockholms brukarförening för att intervjua brukare och säljare om hur de upplever våld, men det är inte lätt att komma i kontakt med säljare. Avsaknaden av öppna drogscener gör att det inte finns samma strukturer som på andra håll.

– Många jag har pratat med säger att de använder droger ensamma eller med någon vän, vilket gör att det inte finns samma identifiering med en grupp eller samhälle. Det är nytt för mig. På Shetlandsöarna, i Vancouver och i Freiburg där jag har gjort liknande forskning finns flera klickar och sociala kretsar som hjälper varandra. De finns även i Stockholm, men det tycks vara ovanligare. Och då ökar även risken för till exempel dödlig utgång av överdos, säger Anke Stallwitz.

Ett fokus i Anke Stallwitzs projekt är att tillsammans med Stockholms brukarförening arbeta för att minska våldet mot kvinnor.

– Drogscener är för det mesta konservativa då det kommer till jämställdhet. Men jag är överraskad att jämställdheten i missbruksmiljöer inte är större i ett land som Sverige. Män som säljer droger kan vara väldigt kontrollerande, och då kvinnor söker ett eget socialt nätverk förlorar mannen kontroll. Därför är det svårt att komma i kontakt med dem, säger Anke Stallwitz.

I fjol studerade Anke Stallwitz våldet i det ökända Downtown Eastside i Vancouver. Stadsdelen anses vara en av världens största öppna drogscener, som även är hem för långtidsarbetslösa, hemlösa och personer med psykisk ohälsa. Stallwitz beskriver Vancouver som en motsats till Stockholm.

– Å ena sidan är Downtown Eastside verkligen det sista stället man vill komma till, å andra sidan säger många att det är deras hem och att de vill stanna där. Det finns en stark känsla av samhörighet, så de vill också beskydda det och förbättra tillvaron där. Droghandeln i Vancouver sker på gatan mellan personer och man har större social interaktion.

I Stockholm sker mycket kontakt över telefon och Stallwitz säger att det kan vara en faktor som minskar känslan av gemenskap – ”community-mindedness” – som återigen ökar risken för våld.

Varför skiljer sig drogkulturerna åt?

– Starkt repressiva interventioner av polis kan leda till att drogsamhället döljs. När polisen går in med kraft fragmenteras scenen och det sociala nätverket förstörs. Det kan uppmana till våld eftersom personerna distanserar sig från varandra. Dessutom får polisen mindre insyn och kontroll av scenen, säger Stallwitz.

Men hur ska polisen arbeta?

– Mitt förslag är alltså inte att polisen inte ska agera överhuvudtaget, men att de ska göra det med ett skademinimerande mål. De borde fundera på vad som blir resultatet av ett tillslag och vad de kan göra för att inte rubba sociala strukturer, säger Stallwitz.

Som exempel nämner Anke Stallwitz Vancouver där hon har rekommenderat att polisen söker dialog med personer från drogmiljöer för att förstå hur skada och våld utvecklas och hur det kan förebyggas.

I Vancouver arbetade Anke Stallwitz tillsammans med brukarföreningen för att sätta upp regler, en ”code-of-conduct”, bland försäljare och köpare. I Stockholm ska hon använda sin forskning för att tillsammans med brukarföreningen arbeta fram åtgärder för att minska våldet mot kvinnor.

Hur kommer projektet att fortsätta?

– Jag ska fortsätta göra intervjuer till slutet av juli och även intervjua poliser i slutet av min studie för att höra hur de arbetar.

*Begreppet “drugscenes” har i artikeln översatts till det något diffusa ordet “missbruksmiljöer”, eftersom det i Stockholm inte hänvisar till en särskild plats. I artikeln syftar missbruksmiljöer till miljöer där problematiskt bruk av narkotika, som heroin och amfetamin, förekommer.

Kategorier:

Julius von Wright

Julius von Wright är f.d. chefredaktör för Alkohol & Narkotika (2017-2022). Till hans specialområden hör narkotikapolitik och vårdfrågor, ofta med ett nordiskt perspektiv.

Se alla artiklar av Julius von Wright

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.