Hoppa till innehållet

Kvinnor påverkas oftare och allvarligare av andras droganvändning

people-2574169_1920

Alkohol är den drog som påverkar flest personer i omgivningen och kvinnor uppger oftare än män att de påverkas negativt av närståendes droganvändande. CAN släpper de första siffrorna från sin befolkningsundersökning och ger en vink om hur drogutvecklingen har sett ut 2017.

Det finns en tydlig skillnad mellan hur kvinnor och män påverkas av droger. Kvinnor drabbas oftare av andras droganvändande än män, medan män upplever större problem på grund av sitt eget användande.

Den bilden får stöd i CAN:s nya siffror från befolkningsundersökningen Vanor och konsekvenser, som 2017 samlade in svar från över 11 000 personer i åldern 17 till 84 år.

Nästan var femte kvinna uppger att de har påverkats negativt av en person i sitt liv som dricker mycket. Bland män är den motsvarande andelen knappt 10 procent.

– Problemen är väldigt omfattande då resultatet motsvarar ungefär 700 000 kvinnor och 400 000 män som har påverkats negativt vid minst ett tillfälle, säger Erica Sundin, utredare på CAN.

Ett motsvarande mönster kan ses i siffror om narkotika. Män uppger i något större utsträckning att de har närstående som använder narkotika, men en större andel kvinnor säger att de påverkas negativt av andra som använder narkotika.

– De flesta uppger att de påverkas lite negativt av andras användning av tobak och alkohol, men andelen som svarar att de påverkas mycket negativt är större för narkotika. Bland kvinnor är det generellt fler som svarar att de påverkas mycket negativt, säger Erica Sundin.

– Tidigare forskning har studerat problem som uppstår bland dem som använder substanserna, men fokus på användaren gör att man missar vilka problem som kan uppstå för dem i omgivningen, säger Erica Sundin.

När 2017-års mätningar jämförs med de motsvarande som gjordes 2013 har de som påverkats av personer som använt narkotika ökat.

– Preliminära analyser visar att även användningen av vissa typer av narkotika har ökat under den här perioden, så utvecklingen av problemen är lik konsumtionsutvecklingen generellt, säger Erica Sundin.

Mer specifika siffror om hur den svenska befolkningen använder droger kommer att släppas i augusti.

Alkohol & Narkotika publicerade redan i april siffror om hur kvinnor känner rädsla på offentliga platser. Hela 28,8 procent av kvinnorna har känt sig rädda, vilket kan jämföras med 14,2 procent bland männen. Enligt kriminologen Anita Heber, vars doktorsavhandling Var rädd om dig! behandlar rädsla för brott, beror den stora skillnaden på att kvinnor oftare utsätts för exempelvis sexualbrott, men otrygghetskänslan kan även påverkas av att kvinnor oftare varnas för brott.

– Det vi ser är att pojkar och flickor varnas i lika stor utsträckning medan de är barn, men från tonåren varnas kvinnor mer och det påverkar beteende. Att uttrycka rädsla ingår också mer i kvinnors mönster. Intervjustudier visar att det särskilt för tonårskillar kan vara svårt att balansera rollen som brottsoffer med rädsla. De kanske pratar om ilska istället.

Under hösten kommer CAN och Folkhälsomyndigheten även att släppa en rapport om socioekonomiska bakgrundsfaktorer och problem av andras droganvändning.

Om undersökningen
Befolkningsundersökningen Vanor och konsekvenser har genomförts 2013 och 2017. I 2017-års undersökning deltog 11 514 slumpmässigt utvalda personer i åldern 17-84. Svaren är självrapporterade och har samlats in per post och webb. Läs mer om resultaten.

Kategorier:

Julius von Wright

Julius von Wright är f.d. chefredaktör för Alkohol & Narkotika (2017-2022). Till hans specialområden hör narkotikapolitik och vårdfrågor, ofta med ett nordiskt perspektiv.

Se alla artiklar av Julius von Wright

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.