Kroppen, rummet, makten

65.00kr

Nr 2-2018

Kategori:

Omgivningen påverkar individen. I det här temanumret utforskar vi denna påverkans positiva och negativa effekter. Arkitektur kan hela, men också exkludera. I det offentliga rummet är människor rädda, utpekade och jagade.

INNEHÅLL

 Ledaren I granskningssamhället går miljoner till spillo
Signerat Vinnare eller förlorare när spelmissbruk blir en del av socialtjänstlagen
Forskarintervjun Behandlingen av spelmissbruk i Sverige är fragmentarisk, sårbar och förlitar sig på eldsjälar, säger David Forsström och Eva Samuelsson
Utblicken EU:s arbetet mot penningtvätt släpar efter 
– Går det att skapa en arkitektur som stödjer missbruksvården? Intervju med arkitekten Stefan Lundin
– Då man har slutat med droger kan vandringar genom staden bli riskabla, skriver Philip Lalander
– Var fjärde kvinna har känt sig rädd för berusade på offentlig plats. Nya siffror från CAN
– Röster höjs för att polisen ska få utfärda zonförbud. Hur har det gått i Norge?
Reflektionen Vad blir konsekvensen av att rasifierade grupper är i polisens blickfång?  frågar sig Leandro Mulinari i sin reflektion.
– Är beroende en sjukdom? Alkohol & Narkotika har läst två böcker skrivna av Markus Heilig och Marc Lewis.
»Idag kommer Ronny hit. Ronny är kommunstyrelsens ordförande« Reportage från småkommunen Hylte om hur de arbetar med prevention?
– Skattemedel och kunskap som inte används. Forskare kritiserar att miljontals kronor pumpas in i utvärderingar av statliga projekt, men att resultaten inte används.
Sista ordet Att ha tillgång till kunskap är en demokratisk fråga, men är all kunskapsspridning en demokratisk insats?