Behövs en standardenhet för THC?

Behövs en standardenhet för THC

Forskare debatterar som bäst om vad som kunde vara en standardenhet för THC, mycket likt den standard som finns för en portion alkohol. Men vilka är argumenten – och är debatten betydelsefull för Sverige?

Forskarna Tom Freeman och Valentina Lorenzetti skrev i oktober 2019 ett debattinlägg i den vetenskapliga tidskriften Addiction om behovet av en standardenhet för THC. Sedan dess har debatten pågått och amerikanska National Institute on Drug Abuse (NIDA) har sedan mars 2020 begärt in underlag från forskare om vad en enhet kunde ligga på.

Varför då?

– Jag tycker det finns många fördelar. Om vi vet mer om förväntade effekter av ett visst antal enheter så kan vi ge mer användbar information till personer som inte har använt cannabis så mycket, säger Amir Englund, cannabisforskare vid King’s College i London. Han är en av dem som deltagit i debatten.

Amir Englund läser upp de rekommendationer som kanadensiska myndigheter ger för att minska riskerna av cannabisanvändning.

– De är ju bara rekommendationer, men de är inte vetenskapligt baserade på hur mycket cannabis som är riskabelt, säger Amir Englund.

– Vi är långt, långt ifrån att komma med riktlinjer för cannabis som för alkohol. Det finns forskning, men den är inte väl sammanställd. Vi är just nu i slutfasen av en metaanalys av forskning om effekterna av olika doser av THC, för att se om det finns ett dosförhållande, säger Amir Englund.

Konsumentupplysning om cannabis är inte aktuellt i Sverige. Men Amir Englund säger att en THC-enhet kunde hjälpa forskare att förstå cannabis effekter.

– Det har gjorts många studier om kopplingen mellan cannabis och psykossjukdom. De sämsta studierna har bara frågat om man har använt cannabis eller inte. De bättre har kvantifierat hur ofta, i vilken ålder, och vilken styrka cannabisen hade. Det optimala ur epidemiologiskt perspektiv är att kunna fråga hur många enheter en individ har använt, säger Amir Englund.

Han säger att det kan hjälpa att svara på frågan om kausalitet mellan cannabis­användning och negativa effekter.

– Hade vi tillgång till forskning där vi vet hur många enheter en individ brukat, och vi ser ett samband, eller inte, mellan antalet brukade enheter och symtom så kan det bidra till en bättre förståelse av det kausala sambandet mellan cannabisanvändning och psykossjukdomar.

Men är enkätfrågor om enheter aktuella i länder som Sverige eller England?

– Man kan försöka så gott det går. Man kunde använda sig av analyser av polisbeslag och frågor om vilken typ av cannabis som använts för att estimera hur stark cannabisen kan vara. Det är inte så pricksäkert, men man kunde få ett hum om hur många enheter THC den personen har använt. Det kräver mer av forskarna, men detaljerna kan föra forskningen framåt, säger Amir Englund.

I Addiction föreslås 5 mg THC vara en enhet.

– Personligen kunde jag se en enhet som ligger på 1 eller 2 mg, om man ser på enheten som en dos av THC som har en signifikant effekt på en person som inte är van att använda cannabis. Jag är orolig för att om man sätter en enhet på 5 mg så kan man inte säga mycket om effekterna av mindre mängder, säger Amir Englund.

Artikeln publicerades i Alkohol & Narkotika 4/2020.

Julius von Wright

Julius von Wright är tidigare chefredaktör för Alkohol & Narkotika

Senaste från Prevention

Professor i prevention

Charlotta Pisinger är Danmarks första och enda professor i tobaksprevention. Sven Rosell träffar henne i Köpenhamn

Han är årets förebyggare

Vartannat år delar CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) ut pris till årets förebyggare. Under konferensen

Lästips direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!