Vad är minimipris på alkohol och funkar det?

illustration av alkoholflaskor med rabatt
Ill Karin Ulin

2018 blev Skottland det första landet att införa »minimum unit pricing«, ett minimipris på alkohol. Skotska myndigheter är noga med att påpeka att det är ingen skatt, men vad är skillnaden, och vem påverkas av minimipriserna?

Redan 2012 klubbade parlamentet i Skottland en lag för att införa minimipriser på alkohol. Men det skulle dröja till 2018 innan lagen trädde i kraft, efter en långutdragen kamp med delar av alkoholindustrin som utmanade lagen ända upp till högsta domstolen.

Det var de låga priserna på alkohol som var orsaken till lagen. Året före lagen trädde i kraft kunde skottar köpa 14 portioner alkohol – gränsen för vad som anses vara lågriskkonsumtion per vecka – för 2,5 pund (30 svenska kronor). Idag, när en portion inte får kosta under en halv pund, ligger prislappen på totalt 7 pund.

Till skillnad mot skattehöjningar är minimipriser ett verktyg riktat mot billig alkohol, säger John Holmes, professor i alkoholpolitik vid Sheffield University. En forskargrupp vid universitetet ska utvärdera hur det skotska försöket påverkar dem som återkommande dricker mer än rekommendationerna.

– Det antas att de kommer att påverkas mer av minimipriserna jämfört med dem som dricker måttligt, säger han.

Orsaken är att den billiga alkoholen – ofta cider eller öl – säljs i stora förpackningar och det är bland konsumenterna av den här alkoholen som en stor del av skadorna förekommer.

– Det har funnits en oro för att minimipriser ska påverka personer med låg inkomst och en måttlig alkohol­konsumtion. Men vår forskning visar att det inte är gruppen som köper den här billiga alkoholen, säger John Holmes.

Minimipriser är inte ett alternativ till höga skatter utan ett komplement

Ett uttalat mål för det skotska försöket är att minska alkohol­relaterade sjukhusbesök och dödsfall. Om man vill minska skadorna så krävs det att åtgärder riktas mot gruppen konsumenter som köper den billiga alkoholen, resonerar John Holmes.

Det är för tidigt att säga hur de alkoholrelaterade skadorna har påverkats av den skotska politiken, men den totala alkoholkonsumtionen har minskat med ca 3 procent under det första året, och det är främst den minskade försäljningen av de billiga alkoholsorterna som har drivit förändringen.

Skottland var det första landet som införde minimipriser nationellt, men liknande politik finns sedan tidigare i delstater i Australien och Kanada. Wales har följt Skottlands exempel och införde i mars 2020 samma minimipris på en halv pund per portion. Så är minimipriser en anglosaxisk modell?

– Liknande länder antar liknande politik. Det är så politiska modeller tenderar att sprida sig. Men det har också att göra med den alkohol­politiska strukturen i de här länderna. UK och Australien har haft problem med väldigt billig alkohol, något som många andra länder, som Sverige, inte har haft lika stora problem med.

Men när evidensen bakom minimi­priserna blir tydligare tror John Holmes att även andra länder kan bli intresserade av modellen.

– Minimipriser är inte ett alternativ till höga skatter utan ett komplement.


Du har just läst en artikel ur nummer 4/2020 av tidskriften Alkohol & Narkotika.

Julius von Wright

Julius von Wright är tidigare chefredaktör för Alkohol & Narkotika

Senaste från Politik

Lästips direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!