Sveriges elevråd: Det går inte att säga att testerna är frivilliga

foto av ordförande Jennie Gustafsson

Jennie Gustafsson, förbunds­ordförande för Sveriges elevråd, kommenterar skriftligt de slump­visa drogtesterna som genomförs i skolorna.

»Vi är skeptiska till drogtester på skolan. Det går inte att säga att dessa tester skulle vara frivilliga, eftersom eleverna är i en beroendeställning mot personal på skolan och att elever kan misstänkliggöras om de säger nej.

Skolan har ett demokratiskt uppdrag och drogtester går snarare emot rättigheter som oskyldighetspresumtion samt elevens integritet. Vi är också osäkra på hur effektiva drogtesterna är, och tycker inte att skolan ska användas som en experimentverkstad utan vara baserad på forskning.

Vi tror däremot mycket på det kontinuerliga före­byggande arbetet. Det är genom kunskap och diskussioner kring ämnet som vi tror att skolan får bäst effekt mot droger. Det är jätteviktigt att personal gör orosanmälan till socialtjänsten om de tror att en elev är i fara.«


Du har just läst en artikel ur nummer 5/2020 av tidskriften Alkohol & Narkotika.

Julius von Wright

Julius von Wright är tidigare chefredaktör för Alkohol & Narkotika

Senaste från Prevention

Professor i prevention

Charlotta Pisinger är Danmarks första och enda professor i tobaksprevention. Sven Rosell träffar henne i Köpenhamn

Han är årets förebyggare

Vartannat år delar CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) ut pris till årets förebyggare. Under konferensen

Lästips direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!