Andelen positiva drogtester på arbetsplatser ökar

Drogtest i en hand
Foto: Adobe Stock

Siffror från Karolinska universitetslaboratoriet tyder på att allt större andel av drogtester från arbetslivet är positiva. De senaste åren har vart tjugonde test varit positivt, säger sjukhuskemist Anders Helander. En fördubbling av genomsnittet på 90- och 00-talet.

Cannabis, amfetamin och bensodiazepiner hör till de vanligaste drogerna som ger utslag på tester som har genomförts på arbetsplatser och analyserats vid Karolinska universitetslaboratoriet. Det visar en ny studie publicerad i Läkartidningen.

Sammanlagt var ca 5 procent av drogtesterna positiva under 2020. Det är en fördubbling sedan genomsnittet 2,5 procent mellan åren 1993 och 2009.

– De senaste åren har andelen positiva test varit på den högsta nivån som vi har mätt sedan vi började, säger Anders Helander, sjukhuskemist vid Karolinska universitetslaboratoriet.

– Vi ser en trend för minskad opioidanvändning. MDMA var nästan borta men har nu kommit tillbaka. För några år sedan stod metamfetamin för 25 procent av testerna som visade positivt för amfetaminer, idag är deras andel bara några procent, sammanfattar Anders Helander.

Varför ett test genomförs – på grund av misstanke eller slumpmässigt – kan påverka statistiken och det är inte information som laboratoriet har statistik på. Men Anders Helander uppger att den största andelen av testerna som de analyserar är sådan som genomförs slumpmässigt eller vid nyanställning.

– Tester vid misstanke, rehabilitering eller olycksfall står för en väldigt liten andel, det är den information jag får.

Andra förändringar i hur testerna genomförs, om de exempelvis genomförs på måndagar, kan också påverka statistiken. Men gränsvärden för analyserna har varit desamma under den senaste 10 till 15 åren och har inte påverkat statistiken, säger Anders Helander.

Allt fler drogtester genomförs på arbetsplatser i Sverige. Karolinska universitetslaboratoriet, som är ett av Sveriges större labb för tester i arbetslivet, har sett en fördubbling av antalet prov mellan 2010 och 2019. De vill inte uppge hur många tester de arbetar med, men de gör flera hundratals analyser varje år (de kan göra flera analyser per test).

– Karolinska universitetslaboratoriet genomförde de första analyserna 1993. Innan hade det varit kontroversiellt med drogtester, men sedan dess har det blivit mer accepterat och idag ingår det i drogpolicyn på många arbetsplatser, säger Anders Helander.

I Sverige är 8 laboratorier ackrediterade av Swedac för drogtester på arbetsplatser. En ackreditering betyder bland annat att de gör flera analyser när tester är positiva.

– Jag vet att många använder snabbtester på arbetsplatser och det finns många företag som säljer dem. Det är viktigt att veta att de är osäkra och kan ge falska svar, säger Anders Helander.

Julius von Wright

Julius von Wright är f.d. chefredaktör för Alkohol & Narkotika (2017-2022). Till hans specialområden hör narkotikapolitik och vårdfrågor, ofta med ett nordiskt perspektiv.

Senaste från Prevention

Professor i prevention

Charlotta Pisinger är Danmarks första och enda professor i tobaksprevention. Sven Rosell träffar henne i Köpenhamn

Han är årets förebyggare

Vartannat år delar CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) ut pris till årets förebyggare. Under konferensen

Lästips direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!