#5/2020

I det här temanumret av Alkohol & Narkotika djupdyker vi i frågan om drogtester. Vi skriver om hur allt fler skolor drogtestar sina elever, men inte alltid sina lärare. Vi skriver om drogtesterna som genomförs på rutin inom psykiatrin och berättar om Tilda Kjerrulf Björnberg som tvingas göra urintester för att få sin ADHD-medicin. Vi uppmärksammar Hanna och Kenneth, som båda har erfarenheter av drogproblem men olika syner på de drogtester de utsatts för. Vi uppmärksammar också snabbtesterna som allt fler föräldrar använder och uppmärksammar att var femte person testas fler än en gång av polisen under ett år.

I ledaren sammanfattar chefredaktören Julius von Wright utvecklingen av drogtester under rubriken Är Sverige drogtesternas förlovade land?

I forskarintervjun pratar vi med Matilda Hellman om drogforskningens förutsättningar.

Vi tar tempen på det amerikanska valet och reder ut hur utgången i valet kommer att påverka opioidkrisen.

Debattören Mattias Svensson ställer sig frågan varför ingen vill återinföra motboken och forskaren Damon Barrett frågar sig om narkotikapolitiken faktiskt är förenlig med barnkonventionen.

Temarord: Drogtester // Drogforskning // Opioidkrisen i USA // Alkoholpolitik // Barnkonventionen

Senaste från Tidskriften

#4/2021

Mycket av rapporteringen kring beroendeframkallande läkemedel fokuserar på överförskrivning, men vad händer med dem som nekas

#3/2021

I #3/2021 intervjuar vi Emma Eleonorasdotter om hur resurser kan påverka vilka risker droganvändning medför. Hon

#2/2021

I 2/2021 intervjuar vi den norska forskaren Marit Edland-Gryt om hur kokain används för att kontrollera

#1/2021

Överförskrivning av narkotikaklassade läkemedel är ett svårfångat problem. Patienter kan ha flera läkarkontakter, läkare kan ha

#6/2020

70 procent av dem som smittas av hepatit C i Sverige injicerar droger. Nu finns det