Kokainet kontrollerar och intensifierar fyllan

När forskaren Marit Edland-Gryt intervjuade unga vuxna om kokain på Oslos krogar överraskades hon av att de pratade så lite som kicken av att ta kokain. För många var kokain ett sätt att kontrollera sin berusning. Exit är Norges mest strömmade serie någonsin. Tittarna får

ANDTS-strategins mål kräver bättre forskning om vanor

År 2006 svarade två äldre latinamerikanska män att de hade använt heroin det gångna året i världens mest robusta befolkningsundersökning på drog­området, amerikanska National Survey on Drug Use and Health (NSDUH). På grund av att de tillhörde en grupp som sällan svarar på

Det vill regeringen med ett ANDTS-politiskt forum

I propositionen för den nya ANDTS-strategin föreslår regeringen att ett ANDTS-politiskt forum inrättas. Men det är inget nytt ANDT-råd, säger Magnus Jonsson på Socialdepartementet. Under våren 2020 arrangerade Socialdepartementet fyra hearingar om tillgångsbegränsning, prevention, vård och organisation med representanter från myndigheter och

Depotinjektioner blir vanligare inom LARO

En injektion i månaden istället för dagliga tabletter. Så ser behandlingen ut för ett fåtal LARO-patienter i Sverige idag. Under pandemiåret har så kallade depot­injektioner blivit vanligare, men behandlingen är dyr och passar inte alla. Hur ser LARO:s bioteknologiska framtid ut? Tobias

Islandsmodellen har inte utvärderats utanför Island

Islandsmodellen har ännu inte utvärderats utanför Island och en samling forskare vill se starkare evidens före den sprids mer. Effekt­utvärderingar tar tid, svarar Planet Youth. Har modellens spridning till ett 30-tal länder varit förhastad? Inom det drogförebyggande arbetet har Islandsmodellen blivit ett

Ett liv med benso, enligt Beth Harmon

Beth Harmon öppnar dörren till schackbrädets hemligheter med hjälp av bensodiazepiner och blir oslagbar schack­mästare i den fiktiva serien The Queen’s Gambit. Men skulle bensodiazepiner leda till en världstitel i verkligheten? Knappast. När Beth Harmon möter Harry Beltik i delstatsmästerskapet i Kentucky 1963

2020 rekordår för IVO-anmälningar om överförskrivning

Anmälningarna om överförskrivning har ökat stadigt och 2020 tog Inspektionen för vård och omsorg emot 295 stycken. Men både farmaceuter och vårdgivare upplever ännu hinder för att anmäla. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) fick ta emot 295 anmälningar om misstänkta fall

Farliga recept

Överförskrivning av narkotika­klassade läkemedel, falska sjukintyg och reklam för cannabis på recept. Orsakerna varför en läkare i Skåne har fått myndigheternas ögon på sig är många. Under 7 år anmäldes han 18 gånger till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), men det var

#2/2021

I 2/2021 intervjuar vi den norska forskaren Marit Edland-Gryt om hur kokain används för att kontrollera fylla på krogen. Vi uppmärksammar hur äldre dricker mer än tidigare generationer och vilken roll moral påverkar hur vi hanterar det.

Vad är minimipris på alkohol och funkar det?

2018 blev Skottland det första landet att införa »minimum unit pricing«, ett minimipris på alkohol. Skotska myndigheter är noga med att påpeka att det är ingen skatt, men vad är skillnaden, och vem påverkas av minimipriserna? Redan 2012 klubbade parlamentet i Skottland

#1/2021

Överförskrivning av narkotikaklassade läkemedel är ett svårfångat problem. Patienter kan ha flera läkarkontakter, läkare kan ha för lite tid att följa upp behandlingar och läkemedelsberoende är något som lätt flyter under radarn. I temanumret om överförskrivning berättar vi historien om den ökända

1 2 3 10