Hur vanligt – och hur farligt – är lustgas?

Giftinformationscentralen larmar om allvarliga skador efter lust­gasanvändning. Nya siffror från CAN visar att unga som använt lustgas också använt andra substanser. Regeringen har tillsatt en utredning, men är det lösningen? – Jag vet inte om en utredning är bra faktiskt, jag är otålig.

Få saker engagerar som föräldraskap

Föräldraskapsstöd handlar i mångt och mycket om att få hjälp i relationen till sitt barn. Den psykologiska tallriksmodellen kan ge ett skydd ända upp i vuxen ålder mot både hjärt- och kärlsjukdomar och beroende, säger psykologen Kajsa Lönn Rhodin. Principerna för föräldra­skapsstöd är

#4/2022

Föräldraskapsstöd // Dopinghund // Lustgas // Legalisering // CBD-olja // Fler äldre dör av alkoholskador// Inget 12-steg i fängelse // Diskriminerande drogtest

Kul(tur) på festival

Hallå där Elin Sylvan du stod med Drugsmarts specialbyggda eventcykel vid Sergels torg och träffade unga under UNG kulturfestival – hur var det? – Det var jätteroligt! Jag gillade konceptet att ha en lek i form av ett reaktionsspel där man kunde

Det vita snuset raderar könsskillnader

Känner du till att det finns vitt snus? Hur du svarar kan ha med din ålder att göra. Det är framför allt unga som använder vitt snus, och användningen är nu lika vanlig bland unga kvinnor som män. Nästan var femte svensk

Varför punktskatter?

Ett förslag från Finansdepartementet om höjda punkt­skatter på alkohol och tobak har varit på remiss. Punktskatter är effektiva styrmedel som bidrar till att minska försäljningen och täcka de samhälls­ekonomiska kostnaderna för dessa varor. Punktskatter tas ut på vissa specifika varor som till exempel

Alkoholvanor som går i arv

Alkoholkonsumtion påverkar inte bara den som dricker utan också de som finns runt omkring, som barn. En longitudinell studie som bygger på den svenska mönstringsundersökningen har studerat sambandet mellan pappors alkohol­konsumtion och risken för alkohol- eller narkotikaproblem hos deras barn. Alla män

Alkohol & Narkotikas valenkät: I ANDTS-frågorna finns en inneboende konflikt mellan den enskildes frihet och solidaritet med svaga grupper. Hur påverkar det politiken? Vad är viktigast?

Socialdemokraterna: Den svenska alkoholpolitiken med försäljningsmonopolet och regleringarna avseende utskänkning av alkoholhaltiga drycker är ett bra exempel på där den enskildes frihet till viss del begränsas i folkhälsosyfte. Denna avvägning måste politiken alltid göra och där är folkhälsan viktig. Moderaterna: Se svar