Hoppa till innehållet

Många barn berörs av föräldrars drickande

AN_Illustration_2_cmyk

215 000 barn, 10 procent, uppger att de påverkats mycket negativt under sin uppväxt av att ha en förälder med alkoholproblem. Det visar en ny studie.

Barn som drabbas av en förälders drickande är ett ämne som berör. Som forskningsområde är det förvånansvärt eftersatt konstaterar forskarna i den första systematiska internationella litteratur­översikten som gjorts.

430 000 barn, drygt 20 procent av alla barn i Sverige har någon gång under uppväxten haft minst en förälder med alkoholproblem. 320 000, 15 procent har påverkats negativt i någon utsträckning och 215 000, 10 procent uppger att de påverkats mycket negativt av att ha en förälder med alkoholproblem.

Siffrorna presenteras i rapporten Hur många barn växer upp med föräldrar som har alkoholproblem? Erica Sundin är utredare på CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotika­upplysning och en av dem som screenat 3 807 artiklar som publicerats mellan 1990 och 2019.

– Av dessa var det bara 32 som uppfyllde kriteriet att de skulle utgå från hela befolkningen, bara tre av studierna hade som huvudsyfte att kartlägga barn i hemmiljöer där det fanns problematiskt drickande, säger hon.

Det finns många olika sätt att mäta påverkan. Man kan ställa frågor till föräldrar och till barn, man kan fråga vuxna om vad de upplevt som barn och man kan göra olika registerstudier, som till exempel visar behandling. Den här studien inkluderar även den större grupp barn vars föräldrar inte gått i behandling. Erica Sundin konstaterar att det finns luckor för framtida
forskning att fylla.

– Vi behöver bra instrument för att mäta. Det är inte konstigt att man kommer fram till olika resultat i olika studier om man mäter på olika sätt.

Det forskningen kan göra är att uppmärksamma att de här barnen finns.

– Det är många barn. Jag hoppas att de som behöver får stöd och hjälp, säger Erica Sundin.

Systembolaget som finansierat studien har tagit initiativ till kampanjen Barndom utan baksmälla som utformats tillsammans med Maskros­barn, Bris, Childhood, IQ initiativet och Trygga Barnen. Den vill få fler vuxna att ingripa och stötta barn som de märker har en förälder med ett problematiskt drickande.

– Vi har samlat våra bästa tips i en guide så att vuxna ska bli tryggare i hur de kan agera om de stöter på eller misstänker att barn far illa. Tipsen utgår från hur barnen själva vill att vuxna ska agera, säger Sandra Patel Seropian, chef för Maskrosbarns påverkansarbete.

En SIFO-undersökning visade att en dryg tredjedel av alla vuxna någon gång har uppmärksammat ett åter­kommande problematiskt användande av alkohol hos någon som bor med minderåriga barn. En tredjedel av alla dessa valde att inte agera.

– Det finns såklart olika orsaker men framför­allt finns det ett stort tabu kring ämnet alkohol, vi har också en tendens att inte vilja lägga oss i »familjefrågor«. Men det handlar mycket om osäkerhet och okunskap, säger Sandra Patel Seropian.

Många tror att de behöver lösa hela problematiken och ha kunskap om hur, bara för att de frågar barnet hur det är hemma.

– Men så är det inte. Barnen som vi på Maskros­barn möter berättar att det viktigaste är att en vuxen ser och vågar fråga hur de mår.

LÄS MER
Hur många barn växer upp med föräldrar som har alkoholproblem?www.can.se/rapport185 • Mats Ramstedt (red), 2019

Kategorier:

Etiketter:

Anna Fredriksson

Anna Fredriksson tidigare redaktör för Alkohol & Narkotika

Se alla artiklar av Anna Fredriksson

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.