Alkohol & Narkotikas valenkät

Alkohol och narkotika frågade partierna om ANDTS.
Först kommer svaren fråga för fråga och längst ner alla svar samlade under respektive parti.

ANDTS-strategin togs aldrig av riksdagen utan blev en skrivelse från regeringen. Bra eller dåligt? Hur vill ni gå vidare?
Alla partiernas svar på denna fråga här.

Samsjuklighetsutredningen föreslår att regionerna, blir ensam ansvarig huvudman för behandling. Vad vill ni ska hända nu?
Alla partiernas svar på denna fråga här.

Fler unga, framför allt tjejer, använder vitt snus. Är det ett problem? Om ja, vad kan man göra åt det?
Alla partiernas svar på denna fråga här:

För eller mot gårdsförsäljning av alkohol?
Alla partiernas svar på denna fråga här.

Är det dags att avkriminalisera eget bruk?
Alla partiernas svar på denna fråga här.

En narkotikautredning har tillsatts. Saknar ni något i direktiven?
Alla partiernas svar på denna fråga här.

Hur kan vi minska narkotikadödligheten?
Alla partiernas svar på denna fråga här.

Hur kan anhörigas situation förbättras?
Alla partiernas svar på denna fråga här.

Unga ställer gärna frågor om sitt eget, eller andras droganvändande skriftligt och utanför kontorstid. Vart ska de vända sig?
Alla partiernas svar på denna fråga här.

Ska staten tjäna pengar på spel om pengar? Om ja, borde större andel gå till vård och behandling av personer med spelberoende?
Alla partiernas svar på denna fråga här.

I ANDTS-frågorna finns en inneboende konflikt mellan den enskildes frihet och solidaritet med svaga grupper. Hur påverkar det politiken? Vad är viktigast?
Alla partiernas svar på denna fråga här.

Vilken fråga hade ni velat svara på som Alkohol & Narkotika inte ställde?
Alla partiernas svar på denna fråga här.

Här är svaren på alla frågorna samlade parti för parti:

Socialdemokraterna

Moderaterna

Sverigedemokraterna

Centerpartiet

Vänsterpartiet

Kristdemokraterna

Liberalerna

Miljöpartiet

Anna Fredriksson

Anna Fredriksson är vikarierande chefredaktör för Alkohol & Narkotika

Senaste från Politik

Lästips direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!