Hoppa till innehållet

Alkohol & Narkotikas valenkät: Fler unga, framför allt tjejer, använder vitt snus. Är det ett problem?

Alkohol & Narkotikas valenkät

Socialdemokraterna: Ja, barn och unga är särskilt känsliga för nikotinets belönande och beroendeframkallande egenskaper och därför behövs ett särskilt skydd för just barn och unga. Regeringen har lagt ett förslag till en ny lag som hårdare ska reglera tobaksfria nikotinprodukter och föreslås börja gälla från och med 1 augusti 2022. Vi hoppas naturligtvis att den ska röstas igenom i riksdagen.

Moderaterna: Oavsett variant så är snus ingen hälsoprodukt. Samtidigt är tobaksrökning mycket farligare än bruk av snus. Det betyder t e x att har du hamnat i ett beroende av nikotin är det mycket bättre att du snusar än att du röker. Nio av tio fall av lungcancer är relaterade till tobaksrökning. Det offentliga har en viktig roll att fylla vad gäller att skapa bättre förutsättningar för människor att ta ett stort eget ansvar för goda levnadsvanor utan moraliserande pekpinnar. Vi vill bl a göra det straffbart för privatpersoner att överlåta eller sälja tobaks- och nikotinprodukter till unga under 18 år. Vi vill också utreda möjligheten att i lag om tobaksfria nikotinprodukter införa en bestämmelse av högsta tillåtna nikotinhalt.

Sverigedemokraterna: Vi förespråkar inte användning av nikotinprodukter med anledning av de hälsoskadliga effekter som kan relateras till nikotinanvändning. Samtidigt tror vi att alternativ till rökning behöver finnas ur ett skademinimeringsperspektiv. Därför vill vi att det ska tas hänsyn till de varierande skadeverkningarna som tobaks- och nikotinprodukter kan orsaka, och att beslut som berör detta ska fattas på vetenskaplig grund.

Centerpartiet: Vitt snus är beroendeframkallande. Det ska inte användas av barn. Vi vill se ett brett folkhälsoarbete som bygger på förebyggande och främjande insatser. Samhället måste bli bättre på att ge människor stöd i att ändra osunda levnadsvanor och förebygga sjukdom, hela livet och i hela landet.

Vänsterpartiet: Vitt snus marknadsförs ofta som mer hälsosamt, fast det kan innehålla en stor mängd nikotin som både är farligt och beroendeframkallande. Att bruket av det har ökat, främst bland unga kvinnor, är ett stort problem. Viktiga åtgärder är att begränsa tillgängligheten till sådana hälsoskadliga produkter, öka tillgängligheten till hälsofrämjande produkter, miljöer och aktiviteter och att stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med levnadsvanor. Dessutom har tobaksindustrin medvetet gjort snuset mer ”barnvänligt”. Det gäller även E-cigaretter. Det är inte för vuxna man tillverkar hallonsmak. Det är för att barn och unga ska hitta vägen in till nikotin av diverse slag.

Kristdemokraterna: Ja, det är ett problem då nikotin har flera negativa hälsoeffekter. Att införa en åldersgräns på 18 år är ett viktigt steg för att minska tillgängligheten av dessa nikotinprodukter bland unga.

Miljöpartiet: Ja, det är ett problem för att det kan bli en inkörsport till nikotinprodukter. Skyddet för barn och unga ska vara starkt och här kan ett förbud vara aktuellt.

Liberalerna: Att snusandet ökar bland unga är ett problem. Även tobaksfritt nikotinsnus (vitt snus) är mycket beroendeframkallande tack vare nikotinet. Vi vill se en 18-årsgräns vid försäljning och aktivt arbete i skolan för att skydda unga mot beroenden.

Kategorier:

Anna Fredriksson

Anna Fredriksson tidigare redaktör för Alkohol & Narkotika

Se alla artiklar av Anna Fredriksson

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.