Hoppa till innehållet

Oro hos SiS inför att förlora LVM-vård

aon_SIS_Birgitta_Dahlberg-1
Birgitta Dahlberg är missbruksvårdsdirektör på SiS, Statens institutionsstyrelse

Samsjuklighetsutredningens förslag bygger på en obruten vårdkedja, med en huvudman. Men Statens institutionsstyrelse vill fortsätta bedriva tvångsvård för personer med missbruk. 

– Vi ser risker med förslaget att slå ihop LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall)  och LPT (lag om psykiatrisk tvångsvård). Det för med sig nya organisatoriska mellanrum och leder till upprepade korta slutenvårdsinsatser, menar Birgitta Dahlberg, missbruksvårdsdirektör på SiS, Statens institutionsstyrelse.

Samsjuklighetsutredningen, Från delar till helhet har föreslagit att personer med beroende och samtidig psykisk ohälsa, som bedöms ha behov av tvångsvård, ska vårdas inom heldygnspsykiatrin, Vårdtiden där ska inte vara längre än en till två veckor, sedan ska vården ges i integrerad öppen verksamhet med sociala insatser. Men har man år av missbruk bakom sig kommer den korta slutenvården inte att vara tillräcklig, anser Birgitta Dahlberg.

Det här är klienter där man provat öppenvård under lång tid.

– Det här är klienter där man provat öppenvård under lång tid. Risken är att de som vårdas avviker från behandlingen och återfaller, i värsta fall överdoserar. Det är ett ganska högst spel, säger hon.

SiS har ansvarat för tvångsvården vid missbruk sedan 1993. På de 359 platser som finns vårdas 1 000 personer varje år. Efterfrågan varierar.

–  Den var otroligt hög 2015-16 och sedan har den minskat. Vi ser vi ofta att beläggningen stiger när enskilda fall uppmärksammas där vård enligt LVM uteblivit och vi ser även en koppling till konjunkturen. Men vi kan konstatera att målgruppen inte är prioriterad och har få röster som driver deras frågor, säger Birgitta Dahlberg. 

Hon menar att psykiatrin ibland kan ha svårt att hantera ett våldsamt beteende hos patienterna och att det är en del av SiS kompetens.
– Vården har inte heller differentierade vårdplatser för kvinnor och män, vilket gör att kvinnor riskerar att bli extra utsatta, säger hon.

Den 31 maj går remisstiden ut och SiS kommer i sitt remissvar att föreslå att LVM blir kvar och att SiS får ett formaliserat hälso- och sjukvårdsuppdrag.
–  Då kan vi ge specialistinsatser integrerat i vår verksamhet, säger Birgitta Dahlberg. 

Anders Printz överlämnade förslagen om en reform av beroendevården till dåvarande socialminister Lena Hallengren. Bild: Skärmdump från presskonferensen.

Samsjuklighetsutredningen har tittat på SiS förslag med integrerad vård, men förkastat det, enligt regeringens särskilde utredare Anders Printz.  
– Huvudargumentet är att vi måste bygga ihop hela vårdkedjan och då ska det inte vara flera olika huvudmän utan en och samma. De handlar om systemet, att vi inte ska fortsätta ha ett splittrat system, säger han. 

Utredningen har konstaterat att många av dem som skrivs ut från lvm-hem i dag inte har någon planerad vård.

Många av klienterna har en allvarlig psykiatrisk samsjuklighet, en tredjedel har också vårdats enligt LPT

–  Det här måste hänga ihop bättre. Den psykiatriska kapacitet som behövs innebär också till exempel en jourläkarlinje dygnet runt. Många av klienterna har en allvarlig psykiatrisk samsjuklighet, en tredjedel har också vårdats enligt LPT, säger Anders Printz. 

Jag har sett många komma ut efter sex månader och direkt börja om igen.

Anette är 50 + och har just kommit tillbaka till Stockholm, efter fem månaders lvm följt av en månad på behandlingshem.  
– Dagens lvm-vård är en katastrof. Det händer absolut ingenting under den tiden, ingen behandling. Jag blev erbjuden en stuga av en stor välkänd stiftelse när jag skrevs ut, men socialtjänsten sa nej, för de hade inte avtal med stiftelsen. Så jag är fortsatt hemlös.

Alexandra är i samma ålder och har haft ett långvarigt beroende men aldrig själv vårdats med tvång.  
– Jag har sett många komma ut efter sex månader och direkt börja om igen. Då är också risken att dö av en överdos större. Det är bättre att vård finns när man själv vill ha den och är motiverad.

Läs också:
Från omtvistad till självklar vårdreform
Nu är missbruk en sjukdom igen
Studie om integrerad behandling på LVM-hem gav positiva resultat

Kategorier:

Anna Fredriksson

Anna Fredriksson tidigare redaktör för Alkohol & Narkotika

Se alla artiklar av Anna Fredriksson

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.