Hoppa till innehållet

Alkohol & Narkotikas valenkät: Samsjuklighetsutredningen föreslår att regionerna, blir ensam ansvarig huvudman för behandling. Vad vill ni ska hända nu?

Alkohol & Narkotikas valenkät

Socialdemokraterna: Vi är positiva till förslagen men vill ta del av remissvaren innan vi går vidare. Vår bedömning är att förslagen tillsammans med remissvaren ska kunna bli utgångspunkt för en proposition under nästa mandatperiod.

Moderaterna: Det behövs ett samlat huvudmannaskap för personer med samsjuklighet. Regering och riksdag behöver nu se över hur vårdansvaret för personer med psykisk ohälsa och beroendesjukdom kan samlas hos en huvudman i enlighet med utredningens förslag.

Sverigedemokraterna: Med anledning av att det är en pågående process vill vi för närvarande inte föregå det arbetet och våra interna diskussioner. Med det sagt ser vi att det finns ett uppenbart behov av en lagstiftning som kan förbättra vård och behandling av personer med beroendeproblematik och samtidig psykisk ohälsa. Vi är således inte främmande för att göra de lagförändringar och ekonomiska justeringar som krävs för att uppnå detta.

Centerpartiet: Vår uppfattning är att ansvaret för all behandling av skadligt bruk och beroende bör ligga på regionerna som har ansvaret för diagnostik och behandling av alla andra sjukdomstillstånd.

Vänsterpartiet: Uppdraget att se över hur insatser för personer med samsjuklighet skulle kunna ske mer samordnat var mycket efterlängtat. En punkt som lyftes i utredningen var att förflyttning av behandlingsansvaret till regionerna skulle öka förutsättningarna för att skapa en mer likvärdig vård och omsorg för personer med samsjuklighet. För oss är det en angelägen fråga att vård och behandling ges som en sammanhållen insats till personer över 18 år från regionernas beroendeenheter. Dessutom att behandlingen fokuserar både på det psykiska måendet och beroendet. Vi förutsätter att detta även lyfts ekonomiskt. Beroendevården har varit underfinansierad länge. Hela situationen för beroende måste upp på agendan, t ex boende. Det är otillständigt att personer med beroende och psykiska problem är hemlösa.

Kristdemokraterna: Beroende är en sjukdom och bör därför också behandlas inom hälso- och sjukvården precis som alla andra sjukdomar. Vi har drivit frågan i riksdagen och ser därför positivt på att utredningens förslag. Det är ett viktigt steg mot att skapa en beroendevård utan skuld och skam.

Miljöpartiet: Det är synd att Gerhard Larssons utredning i stora delar fått läggas i en papperskorg 2011. Förslagen där hade vi gärna sett bli verklighet redan då. Vi är nu inne på det 12:e året. Även om det är synd att det har tagit tid är det verkligen välkommet att den nya utredningen, som vi uppfattar det har ett så stort stöd och att det verkligen kan leda till en förändring.

Liberalerna: Huvudansvaret bör flyttas från kommunernas socialtjänst till hälso- och sjukvården. Vi är lättade över tillkännagivandet från riksdagen om samsjuklighet och den därpå följande utredningen. De är viktiga steg. Nu vill vi se att man upprättar de instanser som behövs för att ANDTS-frågorna ska kunna arbetas med effektivt. Vi vill se ett nationellt kompetenscentrum för ANDTS-prevention, bör det också återskapas ett kansli inom Regeringskansliet för beroendefrågor och ett nationellt råd för beroendefrågor. På så sätt ser vi till att samhället står enat mot risk- och missbruk.

Kategorier:

Anna Fredriksson

Anna Fredriksson tidigare redaktör för Alkohol & Narkotika

Se alla artiklar av Anna Fredriksson

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.