Hoppa till innehållet

Alkohol & Narkotikas valenkät: Unga ställer gärna frågor om sitt eget, eller andras droganvändande skriftligt och utanför kontorstid. Vart ska de vända sig?

Alkohol & Narkotikas valenkät

Socialdemokraterna: De kan exempelvis vända sig till drugsmart.se, maskrosbarn, anonyma narkomaner och liknande organisationer. Men det finns all anledning att fundera över om fler vägar till hjälp och stöd till barn och unga i dessa situationer borde finnas.  

Moderaterna: Vi föreslår att den nationella stödlinjen 116 111 får 20 miljoner i ett långsiktigt årligt nationellt stöd.  Bris, är en av grundarna till Child Helpline International, CHI, ett nätverk med 183 hjälplinjer för barn i 142 länder. Den nationella stödlinjen bemannas av utbildade kuratorer. Detta är centralt för att säkerställa professionalitet i bemötandet och det stöd som ges till barnen som kontaktar stödlinjen via chatt, mejl och telefon. Stödlinjen är därtill öppen dygnet runt vilket underlättar för andra aktörer som socialjour att kunna hänvisa barnen till den nationella stödlinjen som ett viktigt komplement till deras egen verksamhet. En årlig nationell öronmärkt finansiering av den nationella stödlinjen kommer att ge tryggare förutsättningar som kan bidra till fler utbildade kuratorer.

Sverigedemokraterna: Det finns idag alternativ som erbjuder rådgivning via telefon eller skriftligt via internet, vilket vi menar är mycket positivt. En stor andel av de som vänder sig till den här typen av stödverksamhet är just anhöriga, därav ser vi behov av att Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga (Nka) bör få i uppdrag att införa en nationell anhörigstödlinje för stöd dygnet runt, oavsett bostadsort, vilket vi menar blir ett viktigt komplement till befintlig verksamhet.

Centerpartiet: Det finns ett antal stödlinjer som kommunicerar skriftligt. Dessvärre är det relativt få som är öppna utanför kontorstid. BRIS stödlinje är öppen nattetid, via UMO på nätet finns möjligheter att ställa frågor till andra ungdomar. Många kommuner erbjuder även möjligheter att chatta med socialjouren eller fältare utanför arbetstid.

Vänsterpartiet: Maria Ungdom borde ha ett nationellt uppdrag att arbeta mot ungdomsgruppen. Viktigt att kunna ta fram modeller för att nå unga samt sprida information. Vi vill ge Maria Ungdom ett nationellt uppdrag att arbeta med metodutveckling och information. Här skulle vi även kunna bygga in den typen av uppdrag.

Kristdemokraterna: Vi var initiativtagare till den nationella webbaserade ungdomsmottagningen umo.se. Där finns information om vart man kan vända sig om man vill prata om frågor som berör alkohol och narkotika

Miljöpartiet: I narkotikautredningen är ett av direktiven att analysera om särskild vård- och stödverksamhet ska utformas för barn och unga. Vi tror det är viktigt att kunna möta alla individer där de befinner sig utifrån sina behov och önskemål. Barn och unga ska särskilt skyddas och i varje beslut ska barns bästa få företräde. I dag finns nästan ett 30-tal olika arenor som vänder sig till barn och unga vid olika frågor om beroende och missbruk. En del är mer kända än andra med varierande öppettider och möjligheter att ta kontakt. Vi välkomnar analysen i utredningen.

Liberalerna: Att se till att det är lätt för den enskilde medborgaren att ställa frågor och få information om vart hon ska vända sig är A och O i ett demokratiskt samhälle. Vi har inte motionerat specifikt i denna fråga, men anser att folkhälsomyndigheten och det nationella rådet mot beroendefrågor vi vill upprätta bör kunna tillmötesgå detta behov. I dag finns svar och råd hos 1177 vårdguiden.

Kategorier:

Anna Fredriksson

Anna Fredriksson tidigare redaktör för Alkohol & Narkotika

Se alla artiklar av Anna Fredriksson

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.