Varför punktskatter?

Illustration: Karin Ulin

Ett förslag från Finansdepartementet om höjda punkt­skatter på alkohol och tobak har varit på remiss. Punktskatter är effektiva styrmedel som bidrar till att minska försäljningen och täcka de samhälls­ekonomiska kostnaderna för dessa varor.

Punktskatter tas ut på vissa specifika varor som till exempel el, bensin, koldioxid, alkohol och tobak. Konsumtion som det kan finnas anledning att begränsa av miljö- och folkhälsoskäl. Punktskatterna ger staten inkomster och kan bidra till en ökad samhälls­ekonomisk effektivitet.

– På det här sättet kan man täcka delar av de kostnader som uppstår till följd av konsumtionen, som vård för alkoholskador till exempel, säger Björn Trolldal, utredare på CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Samhällsekonomisk effektivitet kan också uppnås genom subventioner när regering och riksdag vill stimulera konsumtion av en vara eller tjänst som har ett marknadspris som anses för högt. Sådana exempel är teaterbiljetter och solceller.

Punktskatten på tobak höjs varje år för att priset ska följa inflationen, men i förhållande till vår köpkraft har Sverige ändå bland de lägsta priserna i EU. Senast punktskatten för tobak höjdes utöver den årliga inflationskorrigeringen var 2015. Någon mot­­svarande årlig höjning görs inte för alkohol, här fattas beslut från gång till gång i riksdagen och senast punktskatten på vin och sprit höjdes var 2017.

I budgetpropositionerna för 2021 och 2022 aviserade regeringen att man nu vill höja punktskatten på alkohol och tobak och ett förslag i två steg har varit på remiss. Det innebär bland annat att skatten på tobak höjs med tre procent i januari 2023 och med en procent 2024. Skatten på öl och vin höjs med fem procent i januari 2023 och med åtta procent 2024.

hela förslaget beräknas öka skatteintäkterna med knappt en miljard kronor 2023 och ytterligare drygt en miljard 2024.

Finns det några risker med höjda punktskatter?

– Det kan vara att man i större utsträckning skaffar varorna genom det vi kallar för oregistrerade källor, till exempel genom att man handlar i utlandet, via internet eller köper smuggel­varor, säger Björn Trolldal.

CAN genomför kontinuerligt mätningar av de oregistrerade delmängderna av alkohol och tobak och i dessa har det visat sig att det inte skett några ökningar som går att koppla till tidigare punktskatte­höjningar under 2010-talet.

– Punktskatter är en av de viktigaste tobaks- och alkoholpolitiska åtgärderna för att minska konsumtion och skador, säger Björn Trolldal. 

Anna Fredriksson

Anna Fredriksson är vikarierande chefredaktör för Alkohol & Narkotika

Senaste från Politik

Lästips direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!