Hoppa till innehållet

Alkohol & Narkotikas valenkät: Vilken fråga hade ni velat svara på som vi inte ställde?

Alkohol & Narkotikas valenkät

Några tog chansen att svara på denna bonusfråga.

Sverigedemokraterna: Elevhälsan ansvarar för både den fysiska och den psykiska hälsan hos elever. Vår övertygelse är att tidiga insatser för att förebygga ohälsa hos unga också kan resultera i goda preventiva effekter när det gäller riskerna att utveckla en beroendesjukdom.
Vi vill bland annat se att behandlingskompetensen i våra skolor ökar och menar att elevhälsan med fördel skulle kunna ansvara för kontinuerliga bedömningar av psykisk och psykosocial hälsa inom grund- och gymnasieskolan. På så sätt kan individer som mår psykiskt dåligt tidigt fångas upp och riskerna för att utveckla missbruk samt beroende kan därmed komma att motverkas.

Vänsterpartiet: Förebyggande åtgärder är av stor vikt. Regeringen menar att den har intensifierat arbetet med att minska tillgången till narkotika i samhället och bekämpa narkotikarelaterad brottslighet samt hänvisar till sin presentation av det s k 34-punktsprogrammet mot gängkriminaliteten. Detta ”uppradande” av polisiära insatser tyder på brist på kunskap om hur problemen behöver angripas. Det förebyggande arbetet stärkas och insatser särskilt riktas för att nå unga som befinner sig i riskzon.

Kristdemokraterna: Behöver Sverige ett nationellt kompetenscentrum för ANDTS-prevention? Svaret på frågan är JA. Ett evidensbaserat preventivt arbete är avgörande för att minska det mänskliga lidandet kopplat till ANDTS. Samordnarna vid länsstyrelser och kommuner är viktiga aktörer för att driva och koordinera det ANDTS-preventiva arbetet på regional och lokal nivå. För att samordnarna ska ha möjlighet att bedriva ett effektivt förebyggande arbete krävs stöttning. Prevention är en vetenskap så behovet av stöd handlar framför allt om kunskap om vilka metoder som genom utvärdering har visat sig effektiva samt utbildning och implementering av metoderna. Vi är därför glada att en majoritet i riksdagen för snart ett år sedan ställde sig bakom vårt förslag om att Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem (STAD) vid centrum för psykiatriforskning vid Karolinska Institutet bör stå som grund för ett nationellt kompetenscentrum för ANDTS-prevention. Riksdagen har varit tydlig med hur de anser att ett nationellt kompetenscentrum ska vara utformat.

Miljöpartiet: Hur får vi samtalet om narkotika och ett narkotikafritt samhälle högre upp på den politiska agendan?

Liberalerna: I diskussionen om olika åldersgrupper vill vi poängtera att det finns ett oroväckande riskbruk av alkohol bland årsrika kvinnor. Att se till att samhället stödjer alla åldersgrupper är viktigt för oss, vilket är varför vi särskilt motionerat om detta.

Kategorier:

Anna Fredriksson

Anna Fredriksson tidigare redaktör för Alkohol & Narkotika

Se alla artiklar av Anna Fredriksson

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.