Hoppa till innehållet

Valenkät: Socialdemokraternas svar

fallback

ANDTS-strategin togs aldrig av riksdagen utan blev en skrivelse från regeringen. Bra eller dåligt? Hur vill ni gå vidare?

Det var naturligtvis inte bra. Strategin är ett viktigt arbetsdokument för alla berörda parter, inte minst för alla viktiga ANDT(S)- samordnare ute i kommunerna och regionerna. Det bästa hade varit om strategin hade antagits förra året.

Samsjuklighetsutredningen föreslår att regionerna blir ensam ansvarig huvudman för behandling. Vad vill ni ska hända nu?

Vi är positiva till förslagen men vill ta del av remissvaren innan vi går vidare. Vår bedömning är att förslagen tillsammans med remissvaren ska kunna bli utgångspunkt för en proposition under nästa mandatperiod.

Fler unga, framför allt tjejer, använder vitt snus. Är det ett problem? Om ja, vad kan man göra åt det?

Ja, barn och unga är särskilt känsliga för nikotinets belönande och beroendeframkallande egenskaper och därför behövs ett särskilt skydd för just barn och unga. Regeringen har lagt ett förslag till en ny lag som hårdare ska reglera tobaksfria nikotinprodukter och föreslås börja gälla från och med 1 augusti 2022. Vi hoppas naturligtvis att den ska röstas igenom i riksdagen.

För eller mot gårdsförsäljning av alkohol?

Frågan har nyligen återigen utretts. Utredningen kom fram till att en begränsad form av gårdsförsäljning skulle kunna vara möjlig. Vi har varit motståndare till tidigare framlagda förslag. Den senaste utredningens förslag har vi ännu inte tagit ställning till. Om någon form av begränsad gårdsförsäljning införs måste denna överensstämma med EU:s konkurrenslagstiftning och får inte på något sätt hota det svenska alkoholförsäljningsmonopolet.

En narkotikautredning har tillsatts. Saknar ni något i direktiven?

Vi tycker att det är bra att det har tillsatts en utredning med syfte att utveckla den svenska narkotikapolitiken. En fortsatt restriktiv narkotikapolitik ska kombineras med en god vård för personer som lever med skadligt bruk eller beroende. Den nya narkotikautredningen är den mest omfattande utvärderingen av svensk narkotikapolitik på flera decennier. Vi tycker att det är bra att den genomförs.

Är det dags att avkriminalisera eget bruk?

Nej. Det skulle kunna öka användningen av narkotika, vilket i sin tur riskerar att leda till fler skador och lidande. Det är viktigt att vi behåller en fortsatt restriktiv narkotikapolitik. Narkotika är en central del av brottsligheten som genererar våld och konflikter i kriminella kretsar – och det finns ingenting som visar på att kriminaliteten minskar med en avkriminalisering av eget bruk. Det skulle dessutom sända en dålig signal till barn och unga.

Hur kan anhörigas situation förbättras?

Det finns stöd för anhöriga till personer med beroendeproblem som bedrivs av regionernas beroendevård. Den verksamheten bör bli mer känd och det bör också ges möjlighet att få stöd anonymt och via digitala närståendeprogram.

Unga ställer gärna frågor om sitt eget, eller andras droganvändande skriftligt och utanför kontorstid. Vart ska de vända sig?

De kan exempelvis vända sig till drugsmart.se, maskrosbarn, anonyma narkomaner och liknande organisationer. Men det finns all anledning att fundera över om fler vägar till hjälp och stöd till barn och unga i dessa situationer borde finnas.  

Ska staten tjäna pengar på spel om pengar? Om ja, borde större andel gå till vård och behandling av personer med spelberoende?

Överskotten från statliga Svenska spel går in i statskassan utan att någon del specialdestineras till vissa utgifter. Det är en bra ordning. Dessutom sponsrar Svenska spel svensk idrott och genomför spelansvarsåtgärder som successivt stärkts. Beroendevården ska inte vara beroende av inkomster från Svenska spel utan verksamheten ska finansieras via skatteintäkter utifrån de behov som finns.

I ANDTS-frågorna finns en inneboende konflikt mellan den enskildes frihet och solidaritet med svaga grupper. Hur påverkar det politiken? Vad är viktigast?

Den svenska alkoholpolitiken med försäljningsmonopolet och regleringarna avseende utskänkning av alkoholhaltiga drycker är ett bra exempel på där den enskildes frihet till viss del begränsas i folkhälsosyfte. Denna avvägning måste politiken alltid göra och där är folkhälsan viktig.

Vilken fråga hade ni velat svara på som Alkohol & Narkotika inte ställde?

Kategorier:

Anna Fredriksson

Anna Fredriksson tidigare redaktör för Alkohol & Narkotika

Se alla artiklar av Anna Fredriksson

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.