Hoppa till innehållet

”Riktat stöd till andts-arbetet vore det optimala”

Risk-och-skyddsfaktorer-sanna-s

Sedan den första juli ska kommunerna enligt lag ha ett strukturerat brottsförebyggande arbete. Något sådant krav har aldrig funnits för andts-arbetet. Innebär förändringen en risk eller en möjlighet för andts-arbetet? 

Riksdagen har beslutat om en ny lag som ger kommunerna ansvar att prioritera det brottsförebyggande arbetet och göra insatser på ett systematiskt och kunskapsbaserat sätt. En utsedd samordnare ska finnas och kommunerna ska verka för ett brottsförebyggande råd.

Där andts-arbetet och de brottsförebyggande frågorna i en kommun tidigare bedömts lika innebär det här att andts-arbetet fortsatt till största delen bygger på kvalitetsarbete medan det systematiska brottsförebyggande arbetet får en annan dignitet. 

Då kommunen har en begränsad budget finns det en risk för andts-arbetet, absolut, men det behöver inte bli så.

– Då kommunen har en begränsad budget finns det en risk för andts-arbetet, absolut, men det behöver inte bli så. Samtidigt kan man ganska enkelt växla upp det tillgänglighetsbegränsande arbetet eftersom det har ett brottsförebyggande perspektiv. Jag skulle råda andts-samordnarna i kommunerna att sitta lite lugnt i båten, säger Carl Gynne, utredare på Brottsförebyggande rådet, Brå.

“Jag skulle råda andts-samordnarna i kommunerna att sitta lite lugnt i båten”, säger Carl Gynne, utredare på Brottsförebyggande rådet, Brå, med anledning av den nya lagen.

I Blekinge samlas redan det brottsförebyggande och andts- arbetet i samma nätverk.

– Vi har alla med från kommun och polis till region. Länsstyrelsen samordnar arbetsgrupper där alla deltar i de områden som man har mest beröring med, säger Sanna Sommén, andts-samordnare och brottsförebyggande samordnare på Länsstyrelsen i Blekinge.

Brå fick redan i våras ett uppdrag att utveckla sitt nationella stöd, bland annat till kommunerna och det här har man tagit på allvar. Kommunerna kan nu få extra resurser för brottsförebyggande åtgärder, totalt 26 miljoner kronor 2023 och 52 miljoner år 2024,

Lagen säger att det är den lokala problembilden som styr vad och vilka frågor kommunen arbetar med, men hur man tar fram kunskapen som är underlag blir inte frivilligt utan måste ske på ett bestämt sätt. Här kan andts-frågorna få en förstärkt skjuts, menar Carl Gynne. En rad risk- och skyddsfaktorer kopplas både till andts och det brottspreventiva arbetet.   

Redan innan den nya lagen gjorde Brå uppföljningar av kommunernas arbete och nu kommer man att utvidga analyserna. På regional nivå har länsstyrelsens samordnare uppdraget att följa upp både det brottsförebyggande och andts-arbetet.

Sveriges kommuner och regioner, SKR har varit negativa till att lagstifta om kommunernas brottsförebyggande ansvar. Nu när lagen är på plats väljer Greta Berg, expert på brottsförebyggande frågor på SKR, att se detta som en chans att även ge andts-frågorna aktualitet.

– Det väldigt strukturerade arbetet är av godo. Antingen jobbar samma person med frågorna i en kommun annars måste det finnas ett nära samarbete. Det här ligger också otroligt nära folkhälsoarbetet, det handlar om hur vi ska synka vårt arbete, säger hon.

Greta Berg, expert på brottsförebyggande frågor på Sveriges kommuner och regioner, SKR, väljer att se den nya lagen som en chans att ge andts-frågorna aktualitet.

Begrepp inom det brottsförebyggande arbetet är situationell prevention, då man främst vill förhindra eller försvåra att brott begås genom att förändra en aktuell plats eller situation och social prevention, som är arbete på längre sikt för att minska benägenheten att begå brott.

Idag ligger tyngdpunkten på den situationella preventionen som belysning och grannsamverkan, menar Greta Berg. Hon vill se en balans.

– Många använder kameror och väktare som inte är speciellt preventivt. 

– Många använder kameror och väktare som inte är speciellt preventivt.  Kommunernas verktygslåda är jättestor, jag hoppas de ska fortsätta jobba med både och. Att de är noga med lägesbilden, vad som händer och varför. Andts är en del av det man gör inom ramen för den nya lagen.

Blekinge antog 2022 en ny regional strategi som är styrande både för det brottsförebyggande och för andts-arbetet. Den utgår från den nationella andts-strategin men också från det brottsförebyggande programmet.

Alla organisationer lever med begränsade resurser i form av tid och ekonomi och då ger den regionala strategin förutsättningar att prioritera och välja insatser tillsammans, menar Sanna Sommén, på Länsstyrelsen i Blekinge.

Det skapar en stolthet att kunna visa vad vi åstadkommer tillsammans

– Det finns ett gediget underlag till strategin som utgår från lokala behov. Arbetet blir stimulerande och roligt när vi har en systematik och med hjälp av den kan se effekt av vårt arbete. Det skapar en stolthet att kunna visa vad vi åstadkommer tillsammans, säger hon.  

Tidigare hade Blekinge en renodlad andt-strategi. 

– Det görs mycket bra idag i linjeverksamheterna, men det blev också väldigt tydligt när vi följde upp den förra strategin att alla ser narkotikan som en stor utmaning.

Sanna Sommén ser den nya lagen snarast som en förstärkning, inte som en konkurrenssituation. Inget sker dock av sig självt menar hon. Det är viktigt att målmedvetet stärka varandra.

– Vi behöver motivera organisationerna vi samverkar med och ha respekt för varandras förutsättningar och yrkesroller. Då kan vi fokusera på våra gemensamma problem.

Den övergripande regionala prioriteringen för Blekinge är barn, unga och unga vuxna samt narkotika. Ett av målen är att minska tillgängligheten till narkotika och dopningsmedel och då blir platsen betydelsefull. Arbetet kan exempelvis rikta sig mot hamnarna eller posten.

– Inte bara det brottsförebyggande arbetet utgår från det situationella, även vissa av våra metoder inom andts är likartade. I arbetet mot dopning blir gymmen en naturlig samverkanspart och på samma vis drivs arbetet med minskad användning av narkotika på krogar.

Det är viktigt att fokusera på vad orsakerna är till att människor begår brott eller använder sig av illegala preparat enligt forskning, oavsett vilket uppdrag vi arbetar med

Långsiktiga beteendeförändringar hos individen är det som är mest komplext att arbeta med.

– Det är viktigt att luta sig mot forskning och beprövade teorier kring varför människor begår brott eller använder sig av illegala preparat, Där måste vi koncentrera oss på att försöka ta reda på vilka orsakerna är, oavsett vilket uppdrag vi arbetar med, säger Sanna Sommén.

Sanna Sommén menar att det optimala vore ett tydligt uppdrag även för andts.

– I det förebyggande arbetet är långsiktighet och ihärdighet viktigt och vi behöver underlätta för dem som jobbar lokalt. Det hade varit fördelaktigt om kommunerna fått stöd även för att jobba riktat med andts.

Carl Gynne på Brå tycker att det finns mycket att tjäna på att samarbeta med sakområden som i mycket överlappar varandra.

– Ibland finns det en tendens att måla upp de stora svarta molnen för tidigt, vi får se om den nya lagen har några konsekvenser överhuvudtaget på andts-arbetet. Om det ändå blir ett faktum får man göra det bästa av det, säger han.

Kategorier:

Anna Fredriksson

Anna Fredriksson tidigare redaktör för Alkohol & Narkotika

Se alla artiklar av Anna Fredriksson

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.