Hoppa till innehållet

Alkohol & Narkotikas valenkät: Är det dags att avkriminalisera eget bruk?

Alkohol & Narkotikas valenkät

Socialdemokraterna: Nej. Det skulle kunna öka användningen av narkotika, vilket i sin tur riskerar att leda till fler skador och lidande. Det är viktigt att vi behåller en fortsatt restriktiv narkotikapolitik. Narkotika är en central del av brottsligheten som genererar våld och konflikter i kriminella kretsar – och det finns ingenting som visar på att kriminaliteten minskar med en avkriminalisering av eget bruk. Det skulle dessutom sända en dålig signal till barn och unga.

Moderaterna: Nej. Narkotikahandeln är en mycket viktig inkomstkälla för de kriminella gängen och de kriminella uppgörelserna med skjutningar och sprängningar i narkotikahandelns spår är många. Den brutala sanningen är att det grova våldet kopplat till gängbrottsligheten befinner sig på rekordnivåer.

Sverigedemokraterna: Vi anser i första hand att den frågan måste utredas grundligt.

Centerpartiet: Vi tycker att det först och främst behövs en öppen och evidensbaserad översyn av den svenska narkotikapolitiken, inkl. effekterna av kriminaliseringen av eget bruk. Vi tycker att Sverige fortsatt ska ha en restriktiv narkotikapolitik. Samhället måste arbeta aktivt för att ingen ska börja missbruka och för att den som gör det ska få hjälp. Samtidigt finns många indikatorer och flera rapporter som visar ett samband mellan kriminaliseringen av eget bruk och den höga dödligheten kopplad till narkotika. Vi vill därför se en öppen och evidensbaserad översyn av den svenska politiken.

Vänsterpartiet: Ja, det ska inte vara kriminellt att vara påverkad av narkotika i blodet. Förutom att en avkriminalisering av eget bruk skulle innebära en mer human och långsiktig narkotikapolitik skulle den öppna för en mer effektiv brottsbekämpning. Polisen måste fokusera på de högst upp i näringskedjan.

Kristdemokraterna: Nej, Vi står för en restriktiv narkotikapolitik och är emot både legalisering och avkriminalisering av innehav av narkotika för eget bruk. Bruk av narkotika är skadligt för hälsan och medför ett stort mänskligt lidande och många negativa effekter i samhället kopplat till exempelvis kriminalitet. Användande av narkotika ska därmed inte uppmuntras genom att trösklarna för att prova sänks. Det vore förödande om så skedde. En fördel med Sveriges nuvarande system är också att en polis som möter en ungdom som är påverkad eller innehar exempelvis cannabis har rätt att ta personen till Maria Ungdom eller motsvarande beroendevård samt att ta kontakt med föräldrarna. Det ger möjlighet att bryta ett skadligt bruk tidigt – innan det övergår till ett tyngre beroende. En möjlighet som skulle gå förlorad vid avkriminalisering.

Miljöpartiet: Vi har ett kongressbeslut på att utreda narkotikastrafflagen, i enlighet med SKR:s rekommendationer, bör den utvärderas för att se om det finns skäl att ändra i lagstiftningen i syfte att underlätta för personer med missbruk och beroende att söka hjälp.

Liberalerna: Nej, Vi står fortsatt bakom att narkotikabruk och innehav för eget bruk ska vara kriminaliserat.

Kategorier:

Anna Fredriksson

Anna Fredriksson tidigare redaktör för Alkohol & Narkotika

Se alla artiklar av Anna Fredriksson

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.