Hoppa till innehållet

Valenkät: Liberalernas svar

fallback

ANDTS-strategin togs aldrig av riksdagen utan blev en skrivelse från regeringen. Bra eller dåligt? Hur vill ni gå vidare?
Skrivelsen från regeringen innebär i realiteten inte en ny strategi utan istället en ambitionssänkning. Vi har följdmotionerat i frågan och lyfter inte mindre än nitton punkter för att se till att en ANDTS-strategi värd namnet kommer på plats.

Samsjuklighetsutredningen föreslår att regionerna, blir ensam ansvarig huvudman för behandling. Vad vill ni ska hända nu?
Huvudansvaret bör flyttas från kommunernas socialtjänst till hälso- och sjukvården. Vi är lättade över tillkännagivandet från riksdagen om samsjuklighet och den därpå följande utredningen. De är viktiga steg. Nu vill vi se att man upprättar de instanser som behövs för att ANDTS-frågorna ska kunna arbetas med effektivt. Vi vill se ett nationellt kompetenscentrum för ANDTS-prevention, bör det också återskapas ett kansli inom Regeringskansliet för beroendefrågor och ett nationellt råd för beroendefrågor. På så sätt ser vi till att samhället står enat mot risk- och missbruk.

Fler unga, framför allt tjejer, använder vitt snus. Är det ett problem? Om ja, vad kan man göra åt det?
Att snusandet ökar bland unga är ett problem. Även tobaksfritt nikotinsnus (vitt snus) är mycket beroendeframkallande tack vare nikotinet. Vi vill se en 18-årsgräns vid försäljning och aktivt arbete i skolan för att skydda unga mot beroenden.

För eller mot gårdsförsäljning av alkohol?
Ja, vi är för gårdsförsäljning av alkohol, detta på villkor att modellen som upprättas inte utmanar Systembolagets roll.

En narkotikautredning har tillsatts. Saknar ni något i direktiven?
Vi anser att utredningen som regeringen har tillsatt är välkommen men har alltför snäva ramar. Vi står fortsatt bakom att narkotikabruk och innehav för eget bruk ska vara kriminaliserat, men anser det rimligt att även effekterna av detta ingår när utredningen som regeringen tillsatt nu har fått i uppdrag att göra en utvärdering. Att få fram fakta kan aldrig vara ett problem.

Är det dags att avkriminalisera eget bruk?
Nej, Vi står fortsatt bakom att narkotikabruk och innehav för eget bruk ska vara kriminaliserat.

Hur kan vi minska narkotikadödligheten?
Det viktigaste för att minska narkotikadödligheten är att se till att en person i ett aktivt missbruk får vård, inte straff. Vi har även drivit för sprututbyten och vill se provverksamhet av injektionsrum för att minska dödligheten. Ett annat viktigt steg är att se till att t.ex poliser och fältassistenter, som ofta är först på plats efter en överdos, får tillgång till opiathävande medel som nässprejen Naloxon.

Hur kan anhörigas situation förbättras?
Genom ett samhällsbemötande fokuserat på vård snarare än straff ger vi hjälp på bättre sätt. Tillgång till sprututbyten och injektionsrum tar bort många riskfaktorer som anhöriga oroar sig för. Även här är tillgång till opiathävande läkemedel en stor del, och att anhöriga ska kunna ha tillgång till dem leder både till minskad oro och minskad dödlighet.

Unga ställer gärna frågor om sitt eget, eller andras droganvändande skriftligt och utanför kontorstid. Vart ska de vända sig?
Att se till att det är lätt för den enskilde medborgaren att ställa frågor och få information om vart hon ska vända sig är A och O i ett demokratiskt samhälle. Vi har inte motionerat specifikt i denna fråga, men anser att folkhälsomyndigheten och det nationella rådet mot beroendefrågor vi vill upprätta bör kunna tillmötesgå detta behov. I dag finns svar och råd hos 1177 vårdguiden.

Ska staten tjäna pengar på spel om pengar? Om ja, borde större andel gå till vård och behandling av personer med spelberoende?
Likt andra missbruk bör spelmissbruk tas på stort allvar, då det kan leda till stort lidande för såväl individen som för personer i dess närhet. Staten får inkomster från försäljning av alkohol och tobak och det är likadant när det gäller spel. Staten avsätter medel till myndighet som Folkhälsomyndigheten samt länsstyrelserna i syfte att förebygga beroende och missbruk. Även kommuner och regioner er håller statsbidrag men det samt kommuner och regioner som avgör hur de används. Liberalerna vill att regionerna avsätter tillräckliga medel för behandling av spelmissbruk och att den kommunala socialtjänsten får kompetens att förstå spelmissbruk.

I ANDTS-frågorna finns en inneboende konflikt mellan den enskildes frihet och solidaritet med svaga grupper. Hur påverkar det politiken? Vad är viktigast?
Som liberalt parti är vi självfallet måna om den enskildes frihet. Syftet med socialpolitik över huvud taget är dock att skydda den svage. Även här ser vi till individen, och vårt mål är att bryta hennes ofrihet. Den som är fast i ett missbruk är inte fri. Individens frihet måste ses i kontexten av samhället vi lever tillsammans i, den enskildes frihet innebär inte att hon ska ha rätt att köra på fel sida vägen. Det är en konstant avvägning som görs, men som ett parti med djupa ideologiska rötter och högt i tak klarar vi den utmärkt.

Vilken fråga hade ni velat svara på som Alkohol & Narkotika inte ställde?
I diskussionen om olika åldersgrupper vill vi poängtera att det finns ett oroväckande riskbruk av alkohol bland årsrika kvinnor. Att se till att samhället stödjer alla åldersgrupper är viktigt för oss, vilket är varför vi särskilt motionerat om detta.

Kategorier:

Anna Fredriksson

Anna Fredriksson tidigare redaktör för Alkohol & Narkotika

Se alla artiklar av Anna Fredriksson

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.