Hoppa till innehållet

Alkohol & Narkotikas valenkät: I ANDTS-frågorna finns en inneboende konflikt mellan den enskildes frihet och solidaritet med svaga grupper. Hur påverkar det politiken? Vad är viktigast?

Alkohol & Narkotikas valenkät

Socialdemokraterna: Den svenska alkoholpolitiken med försäljningsmonopolet och regleringarna avseende utskänkning av alkoholhaltiga drycker är ett bra exempel på där den enskildes frihet till viss del begränsas i folkhälsosyfte. Denna avvägning måste politiken alltid göra och där är folkhälsan viktig.

Moderaterna: Se svar på fråga om spel.

Sverigedemokraterna: Vi anser att alla politiska beslut vi tar när det gäller ANDTS-frågorna ska grunda sig i vetenskap. Det menar vi är mycket viktigt och helt avgörande för att få till en seriös politik som på riktigt gör skillnad för en mycket utsatt grupp.

Centerpartiet: Det är en avvägning som måste ske i varje politiskt ställningstagande inom varje politiskt område. Det går inte att säga att det ena är viktigare än det andra. Vår utgångspunkt är att ett fritt samhälle delvis bygger på solidaritet och medmänsklighet.

Vänsterpartiet: Samhället ska skydda människor från beroende. Den personliga friheten kan således i viss mån sägas begränsas till skydd för folkhälsan, vilket t e x uttrycks i ett starkt stöd för det svenska alkoholmonopolet, åldersgränser för köp av alkohol och tobak liksom kriminalisering av narkotika och dopning.

Kristdemokraterna: Vi vill att alla människor ska kunna växa upp och leva utan risk att skadas på grund av eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak. Utifrån vår ideologi driver vi därför en restriktiv alkohol- och narkotikapolitik med ett solidariskt och folkhälsobaserat perspektiv.

Miljöpartiet: För oss är det viktigt med den enskildes frihet men än viktigare är solidaritet med svaga grupper. Det är politikens ansvar att ge dessa grupper en röst som hörs. Det påverkar politiken på så sätt att beslut grundar sig på proportionell universalism, d v s åtgärder som är riktade till alla i befolkningen men i proportionalitet utifrån de behov som finns i utsatta grupper. På så sätt når vi en ökad folkhälsa för hela samhället. En baksida, om man nu kan kalla det så, är att vissa saker inte blir tillåtna vilket kan uppröra enskilda individer. 

Liberalerna: Som liberalt parti är vi självfallet måna om den enskildes frihet. Syftet med socialpolitik över huvud taget är dock att skydda den svage. Även här ser vi till individen, och vårt mål är att bryta hennes ofrihet. Den som är fast i ett missbruk är inte fri. Individens frihet måste ses i kontexten av samhället vi lever tillsammans i, den enskildes frihet innebär inte att hon ska ha rätt att köra på fel sida vägen. Det är en konstant avvägning som görs, men som ett parti med djupa ideologiska rötter och högt i tak klarar vi den utmärkt.

Kategorier:

Anna Fredriksson

Anna Fredriksson tidigare redaktör för Alkohol & Narkotika

Se alla artiklar av Anna Fredriksson

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.