Hoppa till innehållet

Pris för forskning om närstående

erica–2048×1564

Grattis Erica Sundin, utredare med forskningskompetens hos CAN och forskare vid Karolinska Institutet. Du har fått till Systembolagets Juniora pris 2023.

Vad handlar din forskning om?  
– Min forskning handlar om hur man påverkas av andras drickande, till exempel om man har en närstående som dricker för mycket och vilka konsekvenser det har.

Hur går du vidare med din forskning?
– Jag har sökt pengar för att göra en studie som ska undersöka om närstående har en sämre psykisk hälsa än övriga. Det är en utveckling av undersökningen Vanor och konsekvenser där vi kopplar uppgifter från hälso-sjukvården till enkätsvaren. Den innefattar även närstående till personer med narkotika- och spelproblem.

Vad ska du göra med prispengarna, 50 000 kronor?
– Om jag får pengar för projektet ovan vill jag inom ramen för det göra en forskningsvistelse vid La Trobe University i Melbourne.

Läs Erica Sundins text om sin avhandling här: “Vanligt att andras drickande ger problem”.

Prismotiveringen

Erica Sundin disputerade 2022 och har med sitt avhandlingsarbete bidragit till forskning om skador från andra personers drickande, ”harm to others”. Hon har analyserat svenska surveydata, och gjort en jämförande studie av metoder för att mäta skada av andras drickande. Hon har också gjort jämförande studier över skada av andras drickande i 19 europeiska länder i förhållande till nivån på intensivkonsumtion i länderna

Hon har bland annat funnit att det är vanligare att kvinnor påverkas negativt av andras drickande, de upplever mer allvarliga problem jämfört med män och de kvarstår längre. Skador av andras drickande är också vanligare i yngre åldrar, och de avtar från och med 30-årsåldern uppåt.

Genom sin fortsatta forskning har Sundin goda möjligheter att bidra med ny och viktig kunskap kring hur alkoholen skadar andra än den som dricker. Det gör Sundins forskning relevant ur ett samhällsperspektiv, då det både belyser alkoholrelaterade skador på tredje part, samt bidrar med kunskap kring hur vi kan minska dessa. Dessa kunskaper kan i förlängningen resultera i preventiva insatser på området.

Sammanfattningsvis; Ericas forskning och arbete med att sprida kunskap och information om alkohol och droger till allmänheten, och att arbeta för att främja en hälsosam livsstil genom förebyggande insatser gör henne till en värdig mottagare av det juniora priset 2023.

Kategorier:

Etiketter:

Anna Fredriksson

Anna Fredriksson tidigare redaktör för Alkohol & Narkotika

Se alla artiklar av Anna Fredriksson

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.