Hoppa till innehållet

Alkohol & Narkotikas valenkät: Ska staten tjäna pengar på spel om pengar? Om ja, borde större andel gå till vård och behandling av personer med spelberoende?

Alkohol & Narkotikas valenkät

Socialdemokraterna: Överskotten från statliga Svenska spel går in i statskassan utan att någon del specialdestineras till vissa utgifter. Det är en bra ordning. Dessutom sponsrar Svenska spel svensk idrott och genomför spelansvarsåtgärder som successivt stärkts. Beroendevården ska inte vara beroende av inkomster från Svenska spel utan verksamheten ska finansieras via skatteintäkter utifrån de behov som finns.

Moderaterna: Ja. Vi värnar alla de personer som finner nöje i spel och bejakar möjligheterna att kunna spela på en sund och reglerad spelmarknad där alla aktörer har samma förutsättningar. Vi värnar samtidigt de personer som av olika anledningar befinner sig i riskzonen för spelmissbruk. Därför välkomnar vi den nya spellagen 2019, och att den nya ANDTS-strategin även ska omfatta spel om pengar. Det är inte bara den person som själv drabbas av spelmissbruk som lider utan det gör även familj och anhöriga. Spelmissbruk är förknippat med mycket känslor av skam och ångest. Vi är övertygade om att ett tydligt fokus i ANDTS-arbetet ska ligga på att minska skadorna och riskerna att utveckla ett spelberoende.

Sverigedemokraterna: Vi står bakom licenssystemet på spelmarknaden och som en del av licenssystemet finns även en spelskatt som gäller de aktörer som har spellicens. Det råder en bred enighet i riksdagen kring det licenssystem som finns på spelmarknaden i Sverige nu. När det gäller insatser som rör vård och behandling av personer med spelberoende ser vi inte behov av att göra några avgränsningar. Därmed har vi utrymme att göra de prioriteringar som vi anser vara önskvärda när resurserna ska fördelas i budgeten.

Centerpartiet: Vi står bakom den svenska modellen för spelmarknaden med både statligt och privat ägande. Den innebär att såväl kommersiella som statliga bolag ska agera ansvarsfullt. De statliga spelbolagens vinster går tillbaka till idrottslivet och till den svenska välfärden via statskassan.

Vänsterpartiet: Genom att ha ett offentligt ansvar med ett starkt statligt spelbolag finns det en möjlighet att motverka de negativa konsekvenserna av spel om pengar. Spelberoende drabbar såväl den spelberoende själv som personens familj och omgivning. Större andelen bör gå till vård och behandling av personer med spelberoende, men även förebyggande åtgärder mot spelberoende.

Kristdemokraterna: Spel om pengar utgör ett folkhälsoproblem och det är viktigt att det offentliga vidtar åtgärder för att minska de negativa effekterna. I och med det samhällsuppdrag som Svenska spel har bidrar bolaget till måttfullhet på spelmarknaden. Svenska spel har bland annat ett spelansvarsprogram, där anställda beteendevetare ringer så kallade omsorgssamtal till kunder som på något sätt uppvisat ett riskfyllt spelande. Bolaget har även medarbetare som ringer samtal av mer proaktiv karaktär, så kallade spelkollssamtal, till nya kunder som börjat spela nätcasino eller poker, för att informera om vilka risker och spelkollsverktyg som finns. Vid behov erbjuds även ett samtal med en extern psykolog som är specialiserad på spelberoende. Från kristdemokraternas sida bedömer vi därför att det skulle finnas en risk för att det sammantagna ansvarstagandet utifrån spelaransvaret skulle vara lägre om inte Svenska spel var en aktör på marknaden.

Miljöpartiet: Nej.

Liberalerna: Likt andra missbruk bör spelmissbruk tas på stort allvar, då det kan leda till stort lidande för såväl individen som för personer i dess närhet. Staten får inkomster från försäljning av alkohol och tobak och det är likadant när det gäller spel. Staten avsätter medel till myndighet som Folkhälsomyndigheten samt länsstyrelserna i syfte att förebygga beroende och missbruk. Även kommuner och regioner er håller statsbidrag men det samt kommuner och regioner som avgör hur de används. Vi vill att regionerna avsätter tillräckliga medel för behandling av spelmissbruk och att den kommunala socialtjänsten får kompetens att förstå spelmissbruk.

Kategorier:

Anna Fredriksson

Anna Fredriksson tidigare redaktör för Alkohol & Narkotika

Se alla artiklar av Anna Fredriksson

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.