Nytt beroendenätverk i Riksdagen

När riksdagens beroendenätverk hade uppstartsmöte deltog från vänster: Ann-Mari Wulfstrand från Verdandi, Mårten Jansson från NSPH och Anders Printz som presenterade samsjuklighetsutredningens förslag. Här tillsammans med initiativtagarna till beroendenätverket Johan Hultberg och Karin Sundin.

Hallå där Johan Hultberg, (M) du har du tagit initiativ till ett särskilt riksdagsnätverk för beroendefrågor, tillsammans med Karin Sundin (S), som också sitter i Riksdagens socialutskott. Varför?

Jag tycker att beroendefrågorna förtjänar att diskuteras mer och det över parti- och blockgränser. Från det förebyggande arbetet till frågor om vård- och behandling. Vårt initiativ har fått ett gott gensvar. Ledamöter från riksdagens samtliga partier har anmält intresse att delta i nätverket.

Vi hade ett uppstartsseminarium i riksdagen nyligen. Då gästades vi av Anders Printz som presenterade samsjuklighetsutredningens förslag. Vi hade också bjudit in Mårten Jansson från NSPH och Ann-Mari Wulfstrand från Verdandi som båda fick kommentera utredningens förslag.

Vilken roll tänker ni att nätverket ska ha?
Under de år jag varit riksdagsledamot har jag upplevt att intresset och engagemanget för beroendefrågorna förvisso har ökat men frågorna får inte det utrymme de förtjänar. Förhoppningsvis kan nätverket bidra till att ändra på detta. Vår ambition är att nätverket ska bli en arena för kunskapsspridning och diskussion över parti- och utskottsgränser. Sedan är det så klart upp till varje ledamot och varje parti att dra slutsatser och forma sin politik på området.

Vilka får vara med?
Intresset för nätverket har varit stort. Tröskeln för att vara med kommer att vara låg. Inga krav om medlemskap och heller inga begränsningar om antalet platser per parti utan ju fler ledamöter som vill delta desto bättre. Jag och Karin som initierat nätverket har tagit på oss uppgiften att vara sammanhållande och planera nätverkets verksamhet i dialog med övriga intresserade ledamöter.

Tror du att vi kan förvänta oss något initiativ från regeringen när det gäller samsjuklighetsutredningen?
Jag vill inte föregripa det sedvanliga beredningsarbetet på regeringskansliet man ja absolut! Stärkt beroendevård är en egen punkt i Tidöavtalet och den punkten säger bland annat att ansvaret för en sammanhållen vård och behandling ska läggas på regionerna vilket ju ligger helt i linje med vad samsjuklighetsutredningen föreslår.

Anna Fredriksson

Anna Fredriksson tidigare redaktör för Alkohol & Narkotika

Senaste från Politik

Lästips direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!