/

Högt tryck på beroendeakuten när LOB följs

Varje år avlider berusade människor i arresten. Ändå förs uppemot 90 procent av alla som omhändertas enligt LOB just dit. Men ett par regioner har börjat ändra fokus - människor ska tas till vård. I Stockholm har det ökat trycket på Beroendeakuten.

/

Sluta röka med virtuell verklighet

Tre av fyra börjar röka igen, även efter professionell rökavvänjning. Kanske är vr-behandling i en mobilapp framtidens melodi? Vr ökar motivationen att träna och förbättrar engagemanget, två avgörande faktorer för varaktig beteende­förändring.

/

Hbtqi: Försämring i ungas levnadsvillkor

Mer samhällsdebatt och bättre lagstiftning – ändå syns en försämring i levnadsvillkoren för unga hbtqi-personer. Att det saknas återkommande studier som fångar upp skillnader inom gruppen gör det svårt att följa hälsoutvecklingen. Förklaringar av begrepp i den här texten hittar du här.

/

Unga litar på skolkuratorn

Yael Lindström är glad att barn och unga vänder sig till henne med känsliga frågor som våld eller missbruk i familjen.  – Mitt jobb som kurator blir då att visa för barn som blivit svikna att det går att lita på vuxna,

//

Rosafluffig vänskap ska sälja alkohol

Förändrade normer och feminiserad alkoholreklam har bidragit till kvinnors ökade alkoholkonsumtion. Men vi bör akta oss för att sätta likhetstecken mellan ökat drickande och ökad jämställdhet, menar forskare. Allt fler kvinnor dricker allt mer, visar den pågående långtidsstudien Women and alcohol in

/

Anhöriga – i stort behov av stöd

Med anledning av att det är anhörigveckan under v 40/2022, lyfter vi upp den här texten från vårt tidigare temanummer. Den är fortfarande aktuell. En dryg miljon påverkas av problematiska alkoholvanor hos en anhörig. Men fyra av fem söker ingen hjälp trots

/

Få saker engagerar som föräldraskap

Föräldraskapsstöd handlar i mångt och mycket om att få hjälp i relationen till sitt barn. Den psykologiska tallriksmodellen kan ge ett skydd ända upp i vuxen ålder mot både hjärt- och kärlsjukdomar och beroende, säger psykologen Kajsa Lönn Rhodin. Principerna för föräldra­skapsstöd är

/

Individualist och alkoholfri?

Enligt senaste europeiska skolundersökningen minskar ungdomsdrickandet i det engelskspråkiga och protestantiska Europa. Vad har länderna gemensamt? En strävan efter frihet, enligt World Values Survey. Det minskade ungdomsdrickandet har haft ett rykte om sig att vara en global trend, men när den europeiska skolundersökningen

/

Smärta och stigma

Sarah har sammanväxningar i buken, Eila har en trasig rygg. De är två av många svenskar med kronisk smärta, en smärta som kan ta över hela livet. När opioider allt oftare ifrågasätts riskerar flera att inte få den vård de behöver.

/

Om resan att sluta med heroin utan metadon

Att sluta använda heroin utan LARO (läkemedels­assisterad rehabilitering vid opioidberoende) kan vara en lång process kantad av försök och återfall, men det går. Forskaren Christina Nehlin Gordh har intervjuat personer som har lyckats. En viktig aspekt för dem var att bli hörda och sedda