Nolltoleransen lever ännu

Svensk narkotikapolitik har förändrats under senare år, men bara när det gäller vårdinsatser. En del frågor är ännu för känsliga att diskutera, skriver Björn Johnson. Viktiga delar av Sveriges narkotikapolitik har omprövats på senare år. Tillgången till substitutionsbehandling med metadon och buprenorfin

Drogen och den finska sisun

Leo Honkala avled förra året. Han var en känd finsk brottare och precis som många andra idrottsmän uppväxt med den finländska dopningskulturen. Honkala vann som 19-åring OS-brons i brottning 1952 men lämnade sedan Finland och blev framgångsrik tränare och förbundskapten i Sverige.

Den ensamma drogfriheten

I min relativt skyddade, drogfria tillvaro har förekomsten av psykoser plötsligt gjort sig påmind. Kanske få och långt emellan, men för mig en helt ny företeelse. Folk i utkanten av min bekantskapskrets som självmedicinerat bort social ångest och oro i flera år har

Inte utan min hund

”Jag kommer inte utan min hund”. Efter långvarigt motivationsarbete för att få en patient att gå in på ett behandlingshem står och faller planeringen på detta villkor. Situationen är inte ovanlig. Antingen läggs stor möda ner på att finna en mottagare för

Den globala narkotikapolitiken ifrågasatt

Aldrig någonsin tidigare har den globala narkotikapolitiken blivit så ifrågasatt. Det menar Magnus Linton, författare och journalist, som förra året kom ut med den Augustprisnominerade boken ”Knark – en svensk historia” om den svenska narkotikapolitikens framväxt. När Sveriges drottning Silvia 2014 öppnade ”The