Miljöfokus kan förebygga tobak

Tobaksodlingar skadar den biologiska mångfalden och gatorna fylls av fimpar. Det stora intresset för klimatet och miljön öppnar upp för nya perspektiv inom det tobaksförebyggande arbetet, skriver Niclas Malmberg. Greta Thunberg-­generationen har tydligt tagit ställning för klimatet. Miljö- och klimatfrågor ligger i topp

Stigma får inte påverka beslut om FASD-diagnos

Under rubriken »Osäkert kunskapsläge« påstår Karin Heimdahl Vepsä i Alkohol & Narkotika, att det råder bristfällig evidens kring huruvida alkoholexponering under graviditet orsakar skador hos barnet. Ingenting kan vara mer felaktigt. Låt oss först och främst slå fast: det råder ingen som helst brist

Socialt arbete är politiskt

Värnandet av social rättvisa och strävan till social förändring kan idag låta radikalt, men egentligen är det värden som ligger i kärnan av det sociala arbetet, skriver Philip Lalander. I en tid av individuella förklaringar är ett kritiskt socialt arbete viktigare än någonsin.

»Svenska Narkotikapolisföreningen bör granskas – precis som i Norge«

Svenska Narkotikapolisföreningen har sin adress på spaningssektionen i Polisområde Storgöteborg. Vilka fler lobbyorganisationer får dela tak med polisen, frågar Daniel Jacobs på Föreningen Tryggare Ruspolitik. I ljuset av den norska granskningen av banden mellan polismyndigheten och Norsk Narkotikapolitiforening efterlyser han en motsvarande

Preventionens historia är kantad av besvikelser

Filosofin bakom all prevention är att det är möjligt att förutse och kontrollera sociala processer. Men gång på gång visar utvärderingar att metoder saknar effekt, så vad är preventionens egentliga syfte? Filip Roumeliotis ser ett möjligt svar på frågan. Alltsedan början på 1990-talet då preventions­vetenskapen

»Hör vi inte till finns det alltid benso runt hörnet«

Filip fick aldrig rehabiliteringen han önskade och Sofia aldrig det drogfria stöd hon behövde. Båda tvingades ge efter för en vårdapparat som inte lyssnade. Vi behöver fler mänskliga möten, skriver Lisa Rahbek. Studenten Filip hamnar på sjukhus efter en olycka, han mister

Ja till nordisk modell – och svensk rusreform

Hur ska man på ett rättssäkert sätt skilja på personer med beroende från andra brukare, frågar Daniel Jacobs från Föreningen Tryggare Ruspolitik i en replik till Peter Moilanen. Peter Moilanen, chef på Narkotikapolitiskt Center, vill i sin debattartikel i Alkohol & Narkotika

ANDTS-strategins mål kräver bättre forskning om vanor

År 2006 svarade två äldre latinamerikanska män att de hade använt heroin det gångna året i världens mest robusta befolkningsundersökning på drog­området, amerikanska National Survey on Drug Use and Health (NSDUH). På grund av att de tillhörde en grupp som sällan svarar på

Spelansvar 2.0 – förmågan finns, men var är viljan?

Den nya lagen som gav spelbolag licens att verka i Sverige skulle även stärka deras ansvar för personer med spelberoende. Förmågan finns, men de saknar vilja och kompetens – för det krävs tydligare för­ordningar, skriver Magnus Rydeving. Den svenska spelmarknaden omreglerades den