Ja till nordisk modell – och svensk rusreform

Hur ska man på ett rättssäkert sätt skilja på personer med beroende från andra brukare, frågar Daniel Jacobs från Föreningen Tryggare Ruspolitik i en replik till Peter Moilanen. Peter Moilanen, chef på Narkotikapolitiskt Center, vill i sin debattartikel i Alkohol & Narkotika

ANDTS-strategins mål kräver bättre forskning om vanor

År 2006 svarade två äldre latinamerikanska män att de hade använt heroin det gångna året i världens mest robusta befolkningsundersökning på drog­området, amerikanska National Survey on Drug Use and Health (NSDUH). På grund av att de tillhörde en grupp som sällan svarar på

Spelansvar 2.0 – förmågan finns, men var är viljan?

Den nya lagen som gav spelbolag licens att verka i Sverige skulle även stärka deras ansvar för personer med spelberoende. Förmågan finns, men de saknar vilja och kompetens – för det krävs tydligare för­ordningar, skriver Magnus Rydeving. Den svenska spelmarknaden omreglerades den

Glöm inte de enklare fallen av samsjuklighet

I november ska en statlig utredning ge förslag på hur insatser vid samsjuklighet kan samordnas. Fokus hamnar lätt på dem med svåra psykiska sjukdomar och beroende, medan den stora gruppen med lindriga sjukdomar sällan nämns. Även de behöver samordnade behandlingar, skriver Agneta

Farliga recept

Överförskrivning av narkotika­klassade läkemedel, falska sjukintyg och reklam för cannabis på recept. Orsakerna varför en läkare i Skåne har fått myndigheternas ögon på sig är många. Under 7 år anmäldes han 18 gånger till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), men det var

»Drogtester det svenska guldet – för vem?«

Tanken med vår narkotikalagstiftning när den infördes 1988 och skärptes 1993 var att avskräcka från drogbruk och förhindra missbruk. En av de åtgärder som då legitimerades var drogtester vid misstanke om bruk. Antalet personer som testas har sedan dess ökat kraftigt. Bara

Läge för krogarna att bryta sitt alkoholberoende

Alkoholstoppet efter klockan 22* visar hur beroende krogarna är av alkoholförsäljning. Skulle det inte vara dags att omvärdera samhällets förhållande till alkohol, frågar Irma Kilim och föreslår ett stödpaket för alkoholfria restauranger. Ingen annan drog har den särställning som alkohol har. Trots hög medvetenhet kring

Halsbrytande förenklingar om beroende leder fel

Att framhäva en orsak bakom beroende vilseleder, skriver beroendeläkaren Joar Guterstam som reaktion på ensidiga böcker som har fått stor spridning på sistone. De ger intrycket att en förklaring och en behandling kunde passa alla. Som beroendeforskare är det lätt att förundras

»Förbjud drogtesterna och inför en kontrollerad studie«

Det rimliga är att drogtester i skolor förbjuds i Sverige, förutom i en kontrollerad vetenskaplig studie där effekterna av metoden utvärderas, skriver Bengt Svensson i det avslutande debattinlägget om drogtester i skolan. Jag besvarar Staffan Hübinettes replik genom att återvända till reportaget