>>Ta behovet på allvar<<

I dag finns två godkända läkemedelsval för behandling vid opioidberoende, men de fungerar inte för alla. Det skriver företrädare för Opioidberondes Forum och Linköpings brukarförening. Skribenterna menar att bristen på individuellt anpassad vård kan innebära en icke fungerande behandling med nedsatt livskvalitet

»Saknar svensk alkoholpolitik«  

Rekommendationen att inte alls dricka alkohol under en graviditet är långt ifrån självklar i Storbritannien. Av tvåtusen tillfrågade brittiska 15 - 25-åringar var bara 26 procent medvetna om den, skriver Felicia Frenneson, doktorand i Bristol.

»Glöm inte 85+ i befolkningsstudier« 

Åldersgruppen 85 år och äldre är en av de snabbast växande grupperna i samhället. Trots det exkluderas de ofta från studier om hälsa och levnads­vanor, vilket ger en ofullständig bild bland annat när det gäller alkohol­konsumtion, skriver Neda Agahi, docent i folkhälsovetenskap.

Från Pokémonkort till lootlådor

Lootlådor framstår i debatten ofta som en fara för unga i den digitala spelvärlden. Max Horttanainen, förbundsordförande för Sverok, tycker att vuxna skyller ifrån sig och att beslutsfattare agerar i affekt. Pokémonkort var en stor del av min och mina vänners vardag när vi

REPLIK: »Förenkla inte avkriminaliseringens roll«

Pierre Andersson från Narkotikapolitiskt center menar i sitt debattinlägg »Nyansera bilden av Portugal« att bilden av avkriminaliseringen i Portugal bygger på myter, och han uppmanar till att se »helheten«. Hans argument kan dock framstå som lika ensidiga som de myter han kritiserar

»Nyansera bilden av Portugal«

Bilden av avkriminaliseringen i Portugal bygger på myter, menar Pierre Andersson. Den som inte ser helheten riskerar att dra fel slutsatser. Den som följer de pågående diskussionerna om narkotikapolitik – oavsett om vi pratar om Sverige eller andra delar av världen – har sannolikt

»Normalisera ansvarsåtgärder för alla spelare«

Debatten kring spel om pengar fokuserar på problemspelare, hur de upptäcks, bemöts och erbjuds hjälp. Det är viktigt, men Daniel Harre, ordförande i Spelberoendes riksförbund, vill se omsorgsansvar långt innan ett riskbeteende. Många tänker nog inte på det, men spel om pengar

»En underskattad oklarhet«

Är du närstående eller anhörig? Ja, det beror på om du pratar med socialtjänsten eller sjukvården. Spelar det nån roll? Ja, begreppsförvirring förstärker det underläge som redan finns, menar författaren Åsa Moberg. Det är glädjande att våren 2022 ta del av socialdepartementets direktiv

»Vanligt att andras drickande ger problem«

En av fyra har varit med om gräl, kränkningar eller fysiska skador som en följd av andras drickande. Viktiga argument för en restriktiv alkoholpolitik, skriver Erica Sundin, utredare med forskningskompetens. Majoriteten av vuxna dricker samtidigt som alkoholkonsumtion kan orsaka problem och lidande för familj,

»Ge de fattigaste ett fribelopp«

Socialt företagande kan ge en möjlighet att tjäna lite extra för de som står längst bort från arbets­marknaden. Men med risk att förlora för­sörjnings­stöd eller andra bidrag. Varför inte använda reglerna för svampplockning, de ger ett fribelopp på 12 000, skriver Jan Olsson.

Konsten att förebygga

De flesta unga hittar svar på sina frågor på nätet. Men algoritmer och överflödet av information kan skapa åsiktsbubblor och ge enkla svar på komplexa frågor. En viktig del av dagens drogförebyggande arbete är att lära ut käll­kritiskt tänkande, skriver Årets drog­förebyggare

1 2 3 8