»Ge de fattigaste ett fribelopp«

Socialt företagande kan ge en möjlighet att tjäna lite extra för de som står längst bort från arbets­marknaden. Men med risk att förlora för­sörjnings­stöd eller andra bidrag. Varför inte använda reglerna för svampplockning, de ger ett fribelopp på 12 000, skriver Jan Olsson.

Konsten att förebygga

De flesta unga hittar svar på sina frågor på nätet. Men algoritmer och överflödet av information kan skapa åsiktsbubblor och ge enkla svar på komplexa frågor. En viktig del av dagens drogförebyggande arbete är att lära ut käll­kritiskt tänkande, skriver Årets drog­förebyggare

REPLIK: Barn diagnostiseras inte i ett vakuum

I artikeln »Osäkert kunskapsläge« intervjuas jag om en studie jag gjort kring hur identifiering (och eventuell framtida diagnostisering) av FASD-tillstånd diskuteras offentligt i Sverige. Jag har i denna studie kommit fram till att en aspekt som i hög grad präglar diskussionerna är

Miljöfokus kan förebygga tobak

Tobaksodlingar skadar den biologiska mångfalden och gatorna fylls av fimpar. Det stora intresset för klimatet och miljön öppnar upp för nya perspektiv inom det tobaksförebyggande arbetet, skriver Niclas Malmberg. Greta Thunberg-­generationen har tydligt tagit ställning för klimatet. Miljö- och klimatfrågor ligger i topp

Stigma får inte påverka beslut om FASD-diagnos

Under rubriken »Osäkert kunskapsläge« påstår Karin Heimdahl Vepsä i Alkohol & Narkotika, att det råder bristfällig evidens kring huruvida alkoholexponering under graviditet orsakar skador hos barnet. Ingenting kan vara mer felaktigt. Låt oss först och främst slå fast: det råder ingen som helst brist

Socialt arbete är politiskt

Värnandet av social rättvisa och strävan till social förändring kan idag låta radikalt, men egentligen är det värden som ligger i kärnan av det sociala arbetet, skriver Philip Lalander. I en tid av individuella förklaringar är ett kritiskt socialt arbete viktigare än någonsin.

»Svenska Narkotikapolisföreningen bör granskas – precis som i Norge«

Svenska Narkotikapolisföreningen har sin adress på spaningssektionen i Polisområde Storgöteborg. Vilka fler lobbyorganisationer får dela tak med polisen, frågar Daniel Jacobs på Föreningen Tryggare Ruspolitik. I ljuset av den norska granskningen av banden mellan polismyndigheten och Norsk Narkotikapolitiforening efterlyser han en motsvarande

Preventionens historia är kantad av besvikelser

Filosofin bakom all prevention är att det är möjligt att förutse och kontrollera sociala processer. Men gång på gång visar utvärderingar att metoder saknar effekt, så vad är preventionens egentliga syfte? Filip Roumeliotis ser ett möjligt svar på frågan. Alltsedan början på 1990-talet då preventions­vetenskapen

»Hör vi inte till finns det alltid benso runt hörnet«

Filip fick aldrig rehabiliteringen han önskade och Sofia aldrig det drogfria stöd hon behövde. Båda tvingades ge efter för en vårdapparat som inte lyssnade. Vi behöver fler mänskliga möten, skriver Lisa Rahbek. Studenten Filip hamnar på sjukhus efter en olycka, han mister

1 2 3 7