Sporadisk rökning och frågans betydelse

Medan andelen dagliga rökare mer än halverats sedan 1980-talets slut, så har andelen sporadiska rökare mer eller mindre varit konstant i nästan 30 år. Clara Henriksson, CAN, skriver om varför Folkhälsomyndighetens undersökning däremot visar på en plötslig nedgång i den sporadiska rökningen.

Hon studerar syftet med våld i missbruksmiljöer

Anke Stallwitz befinner sig i Stockholm för att studera våld i droghandeln och våld mot kvinnor i sociala nätverk där tung narkotika används. Hon är överraskad att den annars så kända svenska jämställdheten inte tycks ha förbättrat kvinnors ställning i missbruksmiljöer*. När

Andelen som testar nätdroger minskar

Resultaten från CAN:s senaste skolundersökningar visar att elevers testande av nya psykoaktiva substanser, så kallade nätdroger, minskat mellan 2014 och 2015. Men om det är en trend som håller i sig återstår att se. Resultaten visar också att elever som använt nätdroger har