Minnen styr kroppen i det urbana landskapet

Då man har slutat med droger kan vandringar genom staden bli riskabla. Philip Lalander skriver om sina etnografiska studier i Norrköping, om minnen som lever kvar i den drogfria kroppen och som kan styra fötterna bort från forna sociala sammanhang. Eftersom man har sålt droger

Heroinet förväntas öka kraftigt

FN ser en massiv ökning av opiumproduktionen i Afghanistan och en kommande ökad tillgång till heroin runtom i världen. I en unik intervju för Alkohol & Narkotika varnar forskaren Thomas Pietschmann för högre kvalitet och fler överdoser. 75 procent av all världens

Med fokus på kvinnor som langar

Kvinnor som langar droger uppmärksammas sällan. Forskaren Heidi Grundetjern har intervjuat norska kvinnor med erfarenhet av narkotikahandel om hur de ser på genus i en mansdominerad bransch. Kvinnor som säljer narkotika använder sig av väldigt olika strategier för att ta sig fram i den

MDMA-brukare tar avstånd från ecstasy

De som använder MDMA är noggranna med att betona att de inte använder ecstasy. Ecstasy uppfattas som förorenat, MDMA som rent, visar en ny norsk studie. – Många av dem som brukar MDMA känner inte igen sig i den bild som ges

Krami Malmö slopade rättsosäkra drogtester

Några blev avstängda på tvivelaktiga grunder, några slank igenom. Det var inte rättssäkert, säger chefen. Krami-verksamheten i Malmö har slutat med drogtester. Men det finns deltagare som vill ha kvar dem för att bevisa sin drogfrihet eller motstå drogsuget. Bakom knallröda plåtskåp

MDMA gör comeback

MDMA och ecstacy blir vanligare i Europa. Markus från Malmö festar oftare med än utan MDMA – han tycker drogen har blivit vanligare. Nu ska bruket kartläggas i Sverige. Nere i en källare, belägen i ett industriområde i utkanten av Malmö, skulle

Ungas nykterhet – En gåta utan ett enkelt svar

I snart två decennier har unga som dricker alkohol blivit allt färre, en utveckling som har förvånat forskare och som fortfarande inte har fått någon förklaring. I dag är det majoriteten av niondeklassarna som inte dricker. Detta har också påverkat hur forskare

Sporadisk rökning och frågans betydelse

Medan andelen dagliga rökare mer än halverats sedan 1980-talets slut, så har andelen sporadiska rökare mer eller mindre varit konstant i nästan 30 år. Clara Henriksson, CAN, skriver om varför Folkhälsomyndighetens undersökning däremot visar på en plötslig nedgång i den sporadiska rökningen.

Hon studerar syftet med våld i missbruksmiljöer

Anke Stallwitz befinner sig i Stockholm för att studera våld i droghandeln och våld mot kvinnor i sociala nätverk där tung narkotika används. Hon är överraskad att den annars så kända svenska jämställdheten inte tycks ha förbättrat kvinnors ställning i missbruksmiljöer*. När