Alkoholkonsumtionen under 9 liter

För första gången sedan 2001 kryper alkoholkonsumtionen ner under 9-litersstrecket, visar preliminära siffror från CAN. Systembolagets försäljning har ökat och införseln minskat vilket kan bero på valutakursen, säger Björn Trolldal. Alkoholkonsumtionen fortsätter att minska i Sverige. Enligt preliminära siffror ligger den totala

Alkoholkonsumtionen toppar i juli

I juli dricker den svenska befolkningen inte bara flest gånger utan även störst mängder. Då sprids drickandet ut över veckan, medan det på hösten koncentreras till helgen. CAN:s utredare Martina Gröndahl beskriver unika siffror på hur alkoholkonsumtionen varierar under året och veckan.

Minnen styr kroppen i det urbana landskapet

Då man har slutat med droger kan vandringar genom staden bli riskabla. Philip Lalander skriver om sina etnografiska studier i Norrköping, om minnen som lever kvar i den drogfria kroppen och som kan styra fötterna bort från forna sociala sammanhang. Eftersom man har sålt droger

Heroinet förväntas öka kraftigt

FN ser en massiv ökning av opiumproduktionen i Afghanistan och en kommande ökad tillgång till heroin runtom i världen. I en unik intervju för Alkohol & Narkotika varnar forskaren Thomas Pietschmann för högre kvalitet och fler överdoser. 75 procent av all världens

Med fokus på kvinnor som langar

Kvinnor som langar droger uppmärksammas sällan. Forskaren Heidi Grundetjern har intervjuat norska kvinnor med erfarenhet av narkotikahandel om hur de ser på genus i en mansdominerad bransch. Kvinnor som säljer narkotika använder sig av väldigt olika strategier för att ta sig fram i den

MDMA-brukare tar avstånd från ecstasy

De som använder MDMA är noggranna med att betona att de inte använder ecstasy. Ecstasy uppfattas som förorenat, MDMA som rent, visar en ny norsk studie. – Många av dem som brukar MDMA känner inte igen sig i den bild som ges

Krami Malmö slopade rättsosäkra drogtester

Några blev avstängda på tvivelaktiga grunder, några slank igenom. Det var inte rättssäkert, säger chefen. Krami-verksamheten i Malmö har slutat med drogtester. Men det finns deltagare som vill ha kvar dem för att bevisa sin drogfrihet eller motstå drogsuget. Bakom knallröda plåtskåp